Koniec amerického sna

17. června 2014 v 19:56 | T. Watkins |  Rôzne
Koniec amerického sna (vízia od Pána)

Napísal Thomas Watkins v r. 2009 (zvestované mi nahlas Ježišom v r. 2003)

Píšem o niečom, čo je pre mňa posvätné, lepšie tomu porozumiete v priebehu tohto článku. Mám 64 rokov a dostávajú sa mi sny a vízie, popri mnohých iných zážitkoch s Bohom od roku 1972, roku môjho vykúpenia a ubytovania sa v mojom vnútri. Vo všeobecnosti som ich nezdieľal, jedine obmedzeným spôsobom, a to tak, ako má Pán viedol.

V marci 2003, viac ako pred 10 rokmi, som bol v duchu vo vízii. Videl som prekrásnu spoločnosť mužov a žien, pripravujúcich sa na nejakú udalosť. Boli to kresťania, bázlivo svätí a pôvabní. Boli oblečení v jednoduchom a skromnom odeve.

Neboli ani mladí, ani starí. Pripomenulo mi to armádne dni, keď sme sa s mojimi kamarátmi vojakmi pripravovali na misiu, zhromažďujúc materiál a zásoby a stratégiu. Títo kresťania boli najsvätejší ľudia, akých som si vôbec dokázal predstaviť. Žiarili s nebeskou prítomnosťou a ich oči boli ako lampy, vysielajúce svetlo a lásku. Boli vystrašení.

Scéna sa zmenila a ja som uvidel zástup amerických ľudí, šuchtajúcich sa ako v zbombardovaných Drážďanoch v Nemecku... utečenci... muži so špinavými oblekmi, so sklonenými hlavami, bez domova, v zástupe, ktorý sa posúval na dlhé a dlhé míle. Deti sa šuchtajúcky držali rúk rodičov, vo všeobecnej nálade depresie a zúfalstva. Stratili všetko.

Každá molekula oblohy a Zeme a každá podstata tohto videnia hovorila slová... "KONIEC AMERICKÉHO SNA." Vedel som tiež, že to bolo sústredené okolo "hypotekárneho chamtivého ošiaľu."

Scéna sa znovu zmenila a ja som sa ocitol tam, kde som sledoval inú masu šuchtajúcich sa ľudí. Pozostávali zo všetkých menšín, väčšinou to boli černosi a hispánci. Vtedy som si uvedomil, že v prvej skupine boli všetci bieli. Rozdiel bol v tom, že tieto menšiny boli veľmi, veľmi rozhnevané. Tieto zástupy sa ťahali na míle ďaleko. "Koniec amerického sna" stálo nad nimi všetkými. Aj títo stratili všetko... domy, autá a všetko pohodlie a majetok: boli na ulici. Môžem iba odhadnúť ich počet... azda spolu okolo 3 milióny rozdelené medzi obe skupiny. Videl som, že známky tradičného duchovenstva sprevádzali túto skupinu... ale bez väčšieho účinku.

Vízia sa skončila.


Dôsledky a pochopenie

Za prvé si myslím, že pád americkej ekonomiky a amerického sna je trvalý. Nemyslím si, že ešte niekedy uvidíme Ameriku povstať na úroveň properity, akú sme videli pred októbrom 2008. To sa už skončilo. Povedal by som, že "Amerika už nikdy znova nepovstane."

Za druhé, všetko sa tu veľmi, veľmi zhoršuje. Keď sú 3 milióny ľudí bezdomovcami, potom to znamená, že ešte omnoho viacej ľudí bolo presťahovaných, azda 20 až 25 miliónov. Tie 3 milióny sú iba tí, ktorí nemajú žiadnych priateľov alebo rodinu, ktorá by ich prichýlila.

Za tretie, ekonomika sa už nezotaví... nikdy. Ekonomika kolabuje spolu s pracovnými miestami. Uvidíme väčší dopad začiatkom leta 2009. Postihne to i nájomcov a azda ešte väčšmi zraňujúco. Každý sa zapredal myšlienke, že vaše KREDITNÉ OHODNOTENIE je vecou, ktorá vás robí úspešnými. Pán Ježiš mi ukázal mužov v špinavých oblekoch, čomu rozumiem tak, že tam bude stredná a vyššia stredná vrstva tiež medzi nimi. Bohatí a takmer bohatí si zadovážili dlh ako svoj životný štýl, aby sa v najvyššej miere tešili a boli oprávnení žiť v americkom sne. Od gurmánskych jedál pre svojich zvieracích maznáčikov, ku "lepším univerzitám", prvotriednym autám, spolu s "Oceneniami"... s päťspálňovou murovanou tudorovskou polorezidenciou na periférii... stredná trieda zožrala túto návnadu... ale kto ich zachráni?

Všetci verili, že Amerika zostane vyčnievať naveky... a že sa to nikdy neskončí. Teraz sa to stalo.

Keď dnes toto píšem, deje sa najväčšia spätná migrácia v americkej histórii: Mexickí migranti sa vracajú do Mexika. V posledných niekoľkých mesiacoch sa viac než 2 milióny vrátili domov na juh, aby prežili so svojimi rodinami. Už tu naďalej nie je stavebný priemysel. Zanikol, spolu s absenciou úverového trhu. Hromadný exodus pokračuje a odvetvia pomáhajúce chudobným vždy padajú ako prvé.

Prečo je to tak?

Sú 4 hriechy, ktoré vyčnievajú v týchto posledných dňoch: nemorálnosť, vražda, krádež a čarodejníctvo. Amerika bola založená na kresťanskej puritánskej viere, ktorá bola rozšírená skrze jej vládny a súdny systém a zasahovala do každej spoločenskej oblasti. Jej odkaz bol napísaný do zväzkov, ale stačí povedať, že Amerika, ruka v ruke so slobodou robiť ČOKOĽVEK, čo sa jej páči, alebo čo ju teší, uverila, že je to naše PRÁVO: zaručené našou ústavou. Toto môže byť porovnávané so starodávnym Izraelom, keďže aj oni často uháňali rovnakou cestou... a v priebehu času sa Pán s nimi porátal s národmi zosielaním rozsudkov.

SÚD MUSÍ NAJPRV ZAČAŤ S DOMOM BOŽÍM!

CIRKEV má byť soľou Zeme a americká cirkev súhrnne stratila svoju slanosť, svoju chuť. Boli sme odhalení, odkrytí, ako cirkev milujúca prosperitu a žijúca v bohatstvách a milujúca také bohatstvá, aké predošlí králi tejto Zeme nepoznali. S plným vedomím sme verili, že šťastie, zdravie a prosperita sa stali našimi právami! Že nás Boh ustanovil byť hlavou a nie telom. Už dávno sa nehovorí ani slovo o hriechu, lebo už nejestvuje žiaden hriech, iba princípy! Boh je vraj obsiahnutý vo všetkom a Boh je Láska. Ale ak niet hriechu, potom niet ani pokánia, a my sme pripútaní k Zemi. Samozrejme, že neskôr odletíme k väčšiemu luxusu a kľudu, ale to už bude zanedlho. Ježišova krv nie je už naďalej pilierom našej viery... ale namiesto nej je naším pilierom žitie účelne vyplneného života, a to TERAZ s vaším najlepším životom! Šťastie a prosperita, spolu s dobrým zdravím, aby vám predĺžili život a aby ste sa z neho vytešovali, samozrejme.

Koniec tejto záležitosti a záver zahrňujúci túto nečestnú a nebiblickú cirkev je jednoduchý. CIRKEV UŽ ĎALEJ NEPOTREBUJE BOHA, čiže SVOJHO ZNAMENITÉHO MAJSTRA, PÁNA JEŽIŠA! On existuje len preto, aby jej slúžil ako komorník, a ochraňoval jej práva, a pravdaže preto, aby nikdy netrpela. Keď sa táto vízia naplní, cirkev si uvedomí, že potrebuje Boha. Cirkev Ho bude potrebovať viac, než tomu doposiaľ ešte niekedy verila.

Rozsudok: Nemorálnosť. Amerika a pornografický Hollywood, každoročne zarábajúci miliardy dolárov, vyvážajúci našu skazenosť národom, ktoré sa stále červenajú a nie sú už kresťanské. Povýšili sme sodomiu do sál kongresu a sobášime homosexuálov. Učíme naše deti, podľa zákonov o správnosti inklúzie, že toto je prirodzené a musí to byť schvaľované. Predávame sex, miliónkrát denne v našom éteri, a sme zaplavení produktami na vylepšovanie sexuality, a schvaľujeme verejné zobrazenia strašných a rúhavých "umeleckých foriem".

Toto je skutočná rieka skazenosti a neukazuje žiadne známky poklesu. Pozrite si len jednu minútu VH1 alebo MTV. Toto je naše dedičstvo.

Rozsudok: Vražda. Vyše 50 miliónov nevinných detí sú vyberané (zaživa) z lona ich matiek; to je dnes 1/6 detí v Amerike. Nesmúťte, Boh si zakryl Svoje oči a nič nevidel. Ani násilie a smrť, ani "masového vraha". Toto bolo kedysi v Amerike bežne neznáme, s veľmi málo výnimkami. Je to morálka.

Môj vlastný brat bol zavraždený, úkladne zabitý. Vrah nebol nikdy predvedený pred svetskú spravodlivosť. Vláda USA sa nezdráha konať rovnako, ak to slúži nášmu politickému záujmu.

Spomínate si na KADDÁFIHO a jeho stan v púšti... a na jeho dcéry, ktoré boli rozprášené na kúsky americkou strelou s plochou dráhou letu?

Rozsudok: Krádež. V mojej Biblii mám napísané "Duch bankovníctva." Každá zložka obchodovania sa premenila na predátorskú mentalitu, od predajcu áut, cez investičného bankára a vašu miestnu banku, až k mechanikovi; a pojmy ako Sused, Čestnosť, a konanie správnej veci boli vymenené za podvod a hrabivosť, kvôli zisku. Vonku je džungľa a každý vás chce ošvindľovať. Už ste to niekedy takto pocítili? Je to tak, pretože krádež je na vzostupe...

Rozsudok: Čarodejníctvo. Bosoráctvo a jeho sabaty exponenciálne vzrastajú. Harry Potter a asi 30 TV zábavných show a viaceré filmy o okultizme kŕmia naše deti neustálou diétou satanizmu, nepočítajúc stovky temných videohier, ktoré hltajú. Veď hlavne, že sú ticho!

Druhá strana čarodejníctva sú DROGY: Radostne sme objali drogy pre hociktoré a každé nepohodlie, napätie alebo nešťastnú náladu. Psychotropné drogy, ktoré "utišujú nervy", sú príležitostne titulované ako "LIEČIVÁ"; PSYCHOLOGICKY SÚ PRIROVNÁVANÉ KU REÁLNYM LIEKOM, ako je penicilín, alebo liek proti obrne. Ale nie sú liekmi, sú to drogy... narkotiká!

Medicínska prax lekára bola zredukovaná na podávača piluliek... pilulka na všetko! Točia sa v tom hlavné reklamné peniaze v Amerike. Odhaduje sa, že jeden zo šiestich američanov užíva marihuanu.

Metamfetamíny sú pliagou Strednej Ameriky. Naše väznice praskajú, sú dvojnásobne i viac preplnené. Tisíce ľudí sú stínané a vraždené, keď sa tu dnes rozprávame, v Mexiku, pri dozore distribúcie tejto diabolskej chtivosti a závislosti do Ameriky.

Nedokážete povedať rozdiel medzi cirkvou a svetom... s výnimkou, že cirkev snáď tak veľmi nepije a nezabáva sa, a chodieva na nedeľné stretnutia.

PRÁVE TERAZ AMERIKA NEPOTREBUJE BOHA, ROVNAKO AKO HO NEPOTREBUJE ANI CIRKEV. ONA JE LAODÍCEJSKÁ! JE BOHATOU A NIČ VIAC NEPOTREBUJE.


Nádej a viera

Boh sa postará. On nikdy nezatratil nikoho, kto do Neho vložil svoju dôveru, nikdy! On nikdy neporušil svoj prísľub, nikdy, nikomu, kto Ho miluje, a rovnako ani tým, ktorí vzývajú Jeho Meno!

Ale prichádza veľké delenie, a osvedčí sa ako delenie medzi tými, ktorí Ho viacej milujú, a medzi tými, ktorí viacej milujú svoje vlastné životy.

Ako mu odpovieme bez našej prosperity? Budeme takí, ako spravodlivý Jób a vytrváme verní a povieme: "Hoci ma zničil, stále v Neho zostanem veriť!", alebo budeme sebeckí, a pohrdneme Jeho trestom a tiež Ním, keď už tu viacej nebude týchto vecí? Aký budeme mať vzťah ku bezdomovcom, ku chudobným a špeciálne ku kresťanom, ktorí všetko stratili? (pozrite Skutky 4:32) Otvoríme naše domy a obdarujeme ich? Dokonca s naším posledným pohárom mäsa a oleja, s ktorým ho uvaríme?

Odovzdáme všetko Pánovi, bez ohľadu na cenu a okolnosti? Položíme naše životy za našich bratov a sestry, nech už sa stane čokoľvek?... alebo... vezmeme si všetko, čo sa dá, a budeme môcť urobiť všetko s tým, čo sme získali? Niektorí to tak urobia... a dni Ananiáša a Zafiry sa opäť vrátia. (pozrite Skutky 5: 1-11)

Toto sa dokončí v očistenej cirkvi. Táto pravá cirkev bude veľmi ovplyvnená, pretože až keď trpíme, prestávame sa iba hrať na cirkev, a stávame sa cirkvou. Nastane posun od inštitúcionalizovaných vysedávačov v kostolných laviciach a od modelu s klerikmi a laikmi, ku TELU, vyučujúcemu samo seba v Láske. Domáca cirkev sa stane normou a profesionálny klérus vyschne kvôli nedostatku peňazí a reálnemu pomazaniu. Najmenší z bratov bude volať vojnovým pokrikom (do duchovného boja) a pre tých, ktorí chcú Ježiša, sa ich súcit rozleje a vzrastie, až ku odovzdanosti... a práve o tomto je táto SVÄTÁ spoločnosť.

Budú úplne odovzdaní Kristovi a bude im udelený Duch svätý. Pôjdu príkladom, aby pomohli trúchliacej Amerike, a budú to robiť v skutočnej Sile a Láske. Opäť tu bude rozdiel medzi svätým a poškvrneným, a bude to zrejmé.

Katastrofa bude nášľapným kameňom pre PREŽITIE, ale nie cestou REFORMÁCIE. Bude to pozdvihnutie... revolúcia! Bude to znovuzrodenie, pravá obnova založená na oživujúcom Živote z Neba, nielen reforma v doktrínach.

Mnohí sa vrátia ku Kristovi a mnohí Ho prijmú ako Spasiteľa, keď uzrú reálnu Velebnosť a Lásku. Mnohí zostanú kráčať v ich mŕtvom náboženstve a odmietnu zľutovanie. Mnohí stratení budú zachránení a budú sa tiež diať reálne uzdravenia a znamenia, ktoré sú nesporné, sprevádzané bratmi a sestrami, ktorí netúžia po žiadnej vlastnej sláve. Svätosť bude pre nich všetkým a všetci to budú vidieť.

Toto bude úžasný čas pre tých, ktorí si prajú zaplatiť za to cenu. Nemusíme mať veľa, ale je prisľúbené, že "Boh sa postará!" - každopádne toto je podmienečný prísľub, ktorý sa napĺňa u tých, ktorí si Boha ctia, rešpektujú a milujú.

Pamätajte si tieto slová: "ČO DOBRÉ STE UČINILI JEDNÉMU Z TÝCHTO MOJICH NAJMENŠÍCH BRATOV, MNE STE TO UČINILI!" (Matúš 25:40)

Ježiš sa stane vzostupom a pádom pre mnohých. Mnohí pobožní ľudia a falošní pastori a proroci budú odhalení v tomto napätí... Mnohí. Mnohí svätí získajú Ježiša a pravé spasenie v tomto čase. Budú tu takí, ktorí dajú všetko, a pravdivo budú prosiť svojho Majstra. Bude to tak, ako sa začínajú staré romány, "NAJLEPŠIA DOBA VŠETKÝCH ČIAS A NAJHORŠIA DOBA VŠETKÝCH ČIAS."

Najlepšia pre tých, ktorí padnú k Jeho nohám a povedia: "JEŽIŠ JE PÁN. JE TO ON, A ON JE JEDINÝ, KTORÝ JE PÁN!" - pre ostatných to bude doba najhoršia.

Boh samotný stojí v strede tohto "Roztavenia" a je to On, kto zapáli oheň!

Brat Thomas Watkins

 


Komentáře

1 awrgsdgv awrgsdgv | 18. října 2014 v 20:53 | Reagovat

Jezis miluje USA

2 posledna-polnica posledna-polnica | E-mail | 25. června 2015 v 22:28 | Reagovat

Ľudí áno, ale nie ich satanskú politiku.

3 AnthozyTed AnthozyTed | E-mail | 20. srpna 2017 v 2:41 | Reagovat

can ed be reversed
http://cialis-walmart.net - cialis over the counter walmart
  buy cialis online administrators
<a href="http://cialis-walmart.net">cialis over counter at walmart
</a> - cialis spam filter ciallis
cialis soho buy

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama