Oznamujem Jeho prítomnosť

16. srpna 2014 v 22:28 | K. B. |  K. B.
Oznamujem Jeho prítomnosť - 27. júla 2014

Minulú noc mi Otec hovoril tieto slová: "Povedz im, ak chcú "vidieť" Jeho príchod, potom majú BYŤ JEHO PRÍCHODOM!"

BYŤ JEHO PRÍCHODOM!

Tak mnohí "očakávajú príchod Krista", keď On je už tu. Čím viacerí Ho PRÁVE TERAZ prijmú v ich tele, tým je bližšie, aby bol skompletizovaný v Jeho Tele!

1.Jánov 4:4 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Týmto poznáte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, je z Boha; a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde, a je už aj teraz vo svete.

1.Jánov 2:14 Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní, a že slovo Božie zostáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým.

Prebývajte v Ňom, bratia a sestry a On bude VO VÁS!

Zjavenie 19:12-17
A jeho oči boli ako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie: Slovo Božie. A vojská, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielych koňoch, odetí kmentom, bielym a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci a skríkol veľkým hlasom a povedal všetkým vtákom, lietajúcim uprostred neba: Poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha;

Čím viac ľudí teraz prijme Krista do svojich pozemských tiel, tým viac Ho svet uvidí!

Ján 17:8 Lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni prijali a poznali vpravde, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje. A oslávený som v nich.

Čím viac ľudí teraz prijme Krista do svojich pozemských tiel, tým viac Ho svet uvidí! Chcete "vidieť" Jeho príchod? Buďte Jeho príchodom!

Ján 17:21
Aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, a že si ich miloval ako si mňa miloval. Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby, kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravodlivý Otče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich.

*BUĎTE SO MNOU TAM, KDE JA SOM!*

Je čas POZVAŤ HO DNU, bratia a sestry! Ježiš Kristus stojí pri dverách vášho chrámu a klope! Ak otvoríte tie dvere a prijmete Ho dnu, On a Otec PRÍDU DO VÁS! Tam sa ubytujú a budú s vami večerať, nikdy vás neopustia! NIKDY! Toto je Záhada Božia, ktorú nám Boh odhalil! Nie nejaké tajné vytrhnutie! On je tu CELÝ ČAS! Čaká na vás, aby ste HO POZVALI DNU! Aby sa posadil na trón vášho chrámu, ktorým je vaše srdce! 24 starcov? 24 rebier! Vaše telo JE JEHO CHRÁMOM!

Efezanom 5:30
Lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí. Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev.

Ježiš Kristus stvoril JEDNO z dvoch! PRIPOJÍTE SA DNES K NEMU? Prijmite Ježiša Krista do vášho smrteľného tela a staňte sa JEDNO V ŇOM pre prijatie večného života!

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama