Reinkarnácia?

1. října 2014 v 17:40 | Ježiš |  Nové zjavenie
Reinkarnácia - 20. marca 1959 (Bertha Dudde, č. 7312)

Mali by ste všetci vedieť, že nemôžete ľubovoľne opakovať váš pozemský pokrok ako ľudská bytosť, ale musíte využiť túto jedinečnú príležitosť, ak raz nechcete byť sužovaní trpkým žiaľom, že ste z vlastnej viny odišli nevyzretí do duchovnej ríše. Názor, že môžete ľubovoľne často opakovať váš pozemský život, až dokým dosiahnete určitý stupeň dokonalosti, vás necháva byť vlažnými vo vašom úsilí za dokonalosťou, a preto je také učenie škodlivé pre vaše duševné zdravie, je nebezpečenstvom, lebo mnohí ľudia sú kvôli tomuto učeniu neporiadni vo svojej duševnej práci, sú ustavične v nádeji, že budú môcť v novom živote dobehnúť to, čo zameškali.

Také učenie je predsa mylné... Vy máte bezo zvyšku využiť dar milosti stelesnenia sa v človeku, lebo keď už raz vstúpite do záhrobnej ríše, vtedy je váš pozemský vývojový proces uzatvorený, a každý ďalší vývin teraz závisí od vášho postoja v duchovnej ríši, ktorý môže byť veľmi rozdielny.... Pri dobrej vôli, pri činorodej pomoci svetelných bytostí a pri účinnom príhovore od ľudí, môžete aj na onom svete ešte zaznamenať pokrok a dospieť raz aj ku blaženosti, avšak k tomu musíte vynaložiť ďaleko viacej sily než na Zemi.... avšak môžete aj klesnúť do hlbiny, ak máte úplne zatvrdené srdce, čiže žiadnu dobrú vôľu.

A v tomto stave by to bol bol skutočne nebožský čin, keby vám bolo poskytnuté ešte opakované vtelenie na Zemi, ktoré by nikdy nezaručilo váš duchovný pokrok, pretože slobodná vôľa je vždy rozhodujúca a kvôli tejto slobodnej vôli vám tiež musí chýbať spätná spomienka. Ak ale máte dobrú vôľu, potom budete môcť dosiahuť aj v duchovnej ríši ku onej zrelosti, ktorá vám zaistí prísun svetla a tak aj určitý stupeň blaženosti, ktorý môže byť neustále zvyšovaný.... A potom už viac nebudete nosiť v sebe žiadnu túžbu potom, aby ste si obliekli mäsité telo a museli pristúpiť k opakovanému vteleniu na Zemi....

Ojedinelé prípady, v ktorých sa toto môže udiať, majú svoj mimoriadny dôvod, ale nikdy na ne nemáte nahliadať ako na pravidlo, že by sa z toho mohlo odvodzovať učenie o znovuvtelení. Lebo tu nejde o to, že by človek nemohol dospieť k určitému stupňu zrelosti.... lebo kvôli tomu zomrel Ježiš Kristus na kríži, aby toto bolo umožnené, aby človek mohol jednorazovým prejdením po Zemi získať úplné odlúčenie sa od formy. Je to výhradne vôľa človeka, ktorá zlyháva a zato tiež musí pre seba prijať následky.... neblažený stav v duchovnej ríši, ktorý podľa svojej vôle nemôže ľubovoľne odtrhnúť ani zmeniť.

Okrem toho, všetko napreduje podľa Božej vôle, jedine samotná vôľa človeka sa môže nasmerovať spiatočnícky.... A tak by to protirečilo plánu božského poriadku, keby bola nejaká bytosť skrze Jeho vôľu preložená do spiatočníckej formy, ktorú by nesprávne využívala a preto by sa teda mohlo hovoriť o zneužití daru milosti, za ktoré by sa teraz musela zodpovedať a prijať za to na seba následky.

Opätovné vtelenie sa zaiste môže vyskytnúť v mimoriadnych prípadoch, aby sa za účelom poskytnutia pomoci vtelili na Zem svetelné duše, aby tým prejavili svoju veľkú lásku k trpiacemu ľudstvu, že ešte raz pre seba prijmú pozemský život ako ľudia, aby svojim blížnym pomohli v duchovnej núdzi. A tak teda možno veľmi dobre uveriť, že sa na Zemi zdržiavajú ľudia, ktorí zostúpili zhora, ale sami o tom nevedia, a preto to aj ich blížni zaiste tušia, ale nemôžu to tvrdiť s istotou....

Ešte omnoho menej vierohodné sú ale také domnienky, že sa ľudia viackrát objavujú na Zemi, u tých ľudí, u ktorých nie je spoznateľná žiadna duchovná misia.... Učenie o znovuvtelení je nebezpečenstvom pre ľudí, lebo ojedinelé prípady bývajú zovšeobecňované, a zodpovednosť ľudí počas krátkej doby ich pozemského života sa ponecháva bez povšimnutia a ustupuje bezstarostnosti človeka, ktorý tu verí, že bude môcť opakovane dobehnúť to, čo tu zameškáva....

Jedného dňa mu toto poznanie v záhrobnej ríši padne zaťažko, lebo človeku už nikdy nebude možné dobehnúť to, čo z vlastnej viny zameškal v pozemskom živote. Aj tam pravda ešte môže dospieť k určitému stupňu svetla a tento ustavične zvyšovať, ale nikdy nebude môcť dosiahnuť stupeň Božieho detstva, ktorý je možné dosiahnuť iba na Zemi.... A k tomu je ešte vo veľkom nebezpečenstve, že v záhrobnej ríši ešte viac klesne do hlbiny, keď sa nechytá príležitosti a s pomocou svetelných bytostí sa nesnaží stúpať nahor....

Amen.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama