Aká náročná je spása?

24. května 2015 v 10:39 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Aká náročná je spása? - 24. mája 2015

Ježiš Kristus nikdy neprisľúbil spásu tým, ktorí v Neho iba veria. Ak veríme v Neho a veríme Jeho slovám, potom Ho musíme nasledovať a poslúchať Ho. Je jednoduché vytiahnuť pár veršov z Biblie a založiť vašu nádej na spásu na týchto nemnohých veršoch, ale potrebujete čítať CELÉ EVANJELIUM, VŠETKY SLOVÁ JEŽIŠA KRISTA AKO BOLI ZAZNAMENANÉ V EVANJELIÁCH, Matúša, Marka, Lukáša a Jána, a žiť podľa tých slov, ktoré Ježiš hovoril, pretože sú to SLOVÁ VEČNÉHO ŽIVOTA, nie sú žiadne iné.

Spása nie je ľahká. Ježiš povedal, že ak v Neho veríme, musíme Ho nasledovať a poslúchať Ho. Musíme ísť za Ním. Čítame v Matúšovi 16:24: "Ježiš povedal Jeho učeníkom: "Ak si niekto praje prísť za Mnou, nech zaprie seba a zdvihne svoj kríž a nasleduje Ma, lebo ktokoľvek si praje zachrániť svoj život stratí ho, ale ktokoľvek stráca svoj život pre Moju vec, nájde ho. Lebo čo prospeje človeku, keby získava celý svet a stráca jeho dušu, alebo čo dá človek na výmenu za jeho dušu?"

My máme NASLEDOVAŤ a POSLÚCHAŤ Ježiša Krista. Čítame Ježišove slová v Matúšovi 10:37 "Ten kto miluje otca alebo matku viac než Mňa, nie je Ma hoden a ten, kto miluje syna alebo dcéru viac než Mňa, nie je Ma hoden a ten, kto neberie svoj kríž a nenasleduje Ma NIE JE MA HODEN. Ten kto našiel svoj život ho stratí a ten kto stratil svoj život pre Moju vec ho nájde." Ak chceme ísť za Ježišom, zaplatíme cenu. Ľudia nás budú odmietať. Budeme si musieť odoprieť naše pozemské potešenia. Budeme musieť ísť s Ježišom, kam nás On usmerňuje. Budeme Ho musieť MAXIMÁLNE POSLÚCHAŤ a DOKÁZAŤ, že Ho milujeme. Ak Ho neposlúchame, vtedy Ho nemilujeme. Ak sa nevzdávame všetkého iného a nenasledujeme Ho, vtedy Ho nie sme hodní. Ježiš povedal, že tí, ktorí s Ním vytrvávajú až do KONCA, iba oni budú zachránení.

Nejestvuje žiadna taká vec ako je ľahká spása. Všetky vzťahy sú náročné. Váš vzťah s Ježišom Kristom je najnáročnejší, pretože On musí dostať prednosť pred všetkým ostatným. Ježiš musí byť prvým vo všetkom, inak Ho nie sme hodní. Neverte tomu, čo vám hovoria ľudia, že ak len veríte v Ježiša, potom budete zachránení. Choďte si prečítať Jeho slová a poslúchajte Ho. Kajajte sa, odvráťte sa od hriechu. Zamerajte sa na Ježiša, poslúchajte Ho, buďte pokrstení vo vode. Hľadajte naplnenie s Jeho svätým Duchom, aby tak Jeho Duch prebýval vo vás a bol s vami. Buďte vnímaví, naslúchajte Mu a nasledujte Jeho usmerňovanie každý deň. Neopúšťajte Ho. Nechoďte preč od Neho. On od vás neodíde, ale ak vy odídete od Neho, potom ste STRATENÍ. Ak Ho popierate, potom On poprie vás.

Máme DOKÁZAŤ, že sme hodní Ježiša. Máme zostávať s Ním, nasledovať Ho a poslúchať Ho každý deň až do úplného, úplného konca nášho života. Ak kladieme našu ruku na pluh a obzeráme sa späť, ak milujeme veci sveta a odvraciame sa od Ježiša, potom Ho nie sme hodní. Máme ZOSTÁVAŤ S Ježišom až do úplného konca.

Choďte si prečítať slová Ježiša v evanjeliách, Matúša, Mareka, Lukáša a Jána a uvidíte, ako do nich zapadáte. Ste hodní Ježiša Krista? Prečo by vás musel pripustiť do nebeského kráľovstva? Učinili ste a činíte to, čo prikázal. Prijali ste Jeho Svätého Ducha a poslúchate Ho? Milujete Ježiša Krista viac než čokoľvek iné? Ježiš to vie i vy to viete.

Ste hodní Ježiša Krista? Spása nie je ľahká. Jedine tí, ktorí vytrvávajú až do úplného konca, budú zachránení. Hľadajte Ježiša a nasledujte Ho s celým vaším srdcom, s celou vašou silou. Mnohí sa pevne pokúsia vojsť do nebeského kráľovstva a nebudú toho schopní, budú sklamaní. Nasledujte Ježiša s celou vašou silou, zasväťte Mu svoj život, lebo inak Ho nie sme hodní.

Nech vás Ježiš žehná.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama