Učiňte každé úsilie poslúchať Ježiša Krista

26. května 2015 v 10:52 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Učiňte každé úsilie poslúchať Ježiša Krista - 26. mája 2015

Mnohí ľudia sa vyznávajú byť kresťanmi a veria, že majú spásu, pretože veria v Ježiša Krista. Veľmi málo ľudí bude zachránených. Veľmi málo ľudí bude mať večný život.

Niekto sa spýtal Ježiša, či tých, ktorí sú zachránení, je málo. Čítam Jeho slová z Lukáša 13:23,24.

"A niekto Mu povedal: 'Pane, sú to len nemnohí, ktorí budú zachránení?' A On im povedal, 'Usilujte sa vojsť skrze úzke dvere; lebo mnohí, vravím vám, budú hľadať ako vojsť a nebudú toho schopní.'"

Nie každý bude zachránený. Sú to len tí, ktorí POSLÚCHAJÚ (poslušnosť) evanjelium Ježiša Krista. Čo je to evanjelium Ježiša Krista? Evanjelium Ježiša Krista sú Jeho slová, slová ktoré On učil, ako sú tiež zaznamenané v evanjeliách, Matúša, Mareka, Lukáša a Jána. To sú slová večného života a Ježiš tiež prikázal jeho učeníkom, aby išli a učili tieto slová. Čítame v Markovi 16:15,16.

"A On im riekol, 'Choďte do celého sveta a kážte evanjelium všetkému stvorenstvu. Ten kto uveril a bol pokrstený, bude zachránený; ale ten, kto neuveril, bude odsúdený.'"

Tí, ktorí veria evanjeliu Ježiša Krista sú tí, ktorí chcú POSLÚCHAŤ evanjelium Ježiša Krista, ktorí sa chcú kajať a byť pokrstení vo vode a Ježiš Kristus Sa im zjaví, odkryje Sa im. Dá do nich Jeho Ducha Svätého, aby ich učil a viedol ich a bol s nimi na každom kroku cesty. Oni budú poznať Ježiša Krista ako to On tiež prisľúbil.

Tiež čítam z evanjelia Jána 14:21. "Ten kto má Moje prikázania a ZACHOVÁVA ICH, JE TEN, KTO MA MILUJE; a ten, kto Ma miluje, bude milovaný Mojím Otcom, i Ja ho budem milovať a odkryjem Sa mu."

Ak máme Ježišove prikázania, evanjelium Ježiša Krista, ako sú zaznamenané v evanjeliách, Matúša, Mareka, Lukáša a Jána a ak POSLÚCHAME Jeho slová, KAJÁME SA, sme pokrstení vo vode a hľadáme Ježiša s celým naším srdcom, POSLÚCHAME Jeho slová, vtedy nám zjaví seba. Dá Jeho Ducha Svätého do nás a staneme sa JEDNO s Ním. Musíme učiniť každé úsilie pre poslúchanie Ježiša Krista. Poslúchať Ježiša Krista je extrémne náročné. Máme byť absolútne rozhodnutí a byť ochotní vzdať sa všetkého iného kvôli poslúchaniu Ježiša Krista a konaniu toho, čo On prikázal.

Ak nedvíhame náš kríž každý deň a nenasledujeme Ježiša, potom nebudeme mať večný život. Nenájdeme úzke dvere. Zdvihnúť svoj kríž znamená zdvihnúť tie prikázania Ježiša Krista a poslúchať ich, UČINIŤ KAŽDÉ ÚSILIE pre POSLÚCHNUTIE Jeho slov. A On sa vám vtedy ZJAVÍ. SPOZNÁTE Ježiša Krista REÁLNE. On vás bude usmerňovať a bude vás učiť a dá vám večný život, AK to zvládnete skrze úzke dvere.

Ježiš Kristus povie mnohým, ktorí verili, že sú zachránení, povie im: "Choďte preč, Ja som vás nikdy nepoznal, vy páchatelia skazenosti." Oni NEPOSLÚCHALI Jeho slová, nečinili POKÁNIE, neboli pokrstení vo vode, nikdy nenasledovali Ježiša, nikdy Ho NESPOZNALI. Verili, že sú zachránení. Boli nábožní, čítali ich Biblie, modlievali sa, chodievali do cirkvi, ale nikdy neprestali hrešiť, nikdy neposlúchali Ježiša Krista, nikdy Ho opravdivo nespoznali.

Musíme učiniť KAŽDÉ ÚSILIE pre poslúchanie Ježiša Krista, inak nevstúpime do Jeho kráľovstva.

Nech vás Ježiš žehná.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama