Ako sa Biblia stala Znamením Šelmy

28. června 2015 v 21:27 | Time of gentiles is over |  Time of gentiles is over
Ako sa Biblia stala Znamením Šelmy - 12. marca 2015

Šelma ktorá vychádza z mora
* Prvá šelma, ktorá vystúpila z mora, bol rímsky cisár Konštantín/Rímske kráľovstvo.
* Konštantín (306-337) bol uctievačom pohanského boha Slnka, ktorý chcel využiť kresťanstvo pre moc a ovládanie más.
* Konštantín legalizoval a sformoval jeho vlastnú odrodu kresťanstva a kresťanských doktrín na koncile v Niceji (325).
* On sformoval rímsko katolícku cirkev (ústa šelmy a tiež matku neviestkárskych cirkví.)
* Ustanovil pápeža.
* Zložil dokopy Biblie, ktoré ľuďom mohli čítať iba pápeži/kňazi.
* On presne zvolil, ktoré knihy/doktríny mali byť obsiahnuté podľa ich chuti a kvôli dosiahnutiu kontroly nad impériom.

Šelma ktorá premáha svätcov
* Každý kto nenasledoval túto falošnú odrodu pohanského kresťanstva bol popravený.
* Všetci praví Ježišovi svätí, ktorí Ho nasledovali v Duchu Svätom, boli premožení touto šelmou.
* Všetci ostatní pohania, ktorí odmietli katolícku odrodu kresťanstva, boli tiež zabití.
* To dokazuje, že zaznamenaná história kresťanského náboženstva zabíjajúca v Ježišovom mene bola falošným náboženstvom od diabla.

Protestantské bábätká vystupujú zo svojej matky
* Konštantínovo pohanské falošné kresťanstvo vládlo viac než 1000 rokov: 306-1566.
* V 15. a 16. storočí, muži ako Wycliffe a Martin Luther vystúpili z katolíckej cirkvi, preložili bibliu pre seba a priniesli ju ľuďom.
* Sformovali protestantské cirkvi, ktoré sú tiež falošné cirkvi a teda bábätkami svojej matky: katolíckej cirkvi.

Šelma ktorá vychádza zo zeme
* Číslo šelmy je číslo človeka. Kráľ Jakub je 666.
* On sa narodil 6. mesiaca roku 1566 a bol 6. z domu Stuartovcov a zostavil 66 kníh biblie.
* Šelma ktorá vyšla zo zeme je Kráľ Jakub/Anglicko a potom neskôr USA, keď Angličania skolonizovali Ameriku.

Šelma dáva svoju značku
* Kráľ Jakub zjednotil katolícku cirkev a protestantskú cirkev zjednotením ich dokopy pri preklade skrípt do angličtiny.
* Oni tiež zahrnuli knihy, ktoré chceli podľa ich chute a preto, aby mohli ovládať masy.
* Zhotovili anglickú Bibliu Kráľa Jakuba.

Kráľ Jakub je 666 a jeho znamením je biblia
* Kráľ Jakub autorizoval túto Bibliu a vložil svoje znamenie (meno) na jej predný obal.
* Preto keďže Kráľ Jakub je 666, jeho znamením je Biblia. Takto je Biblia znamením šelmy.

Ľudia odmietajú Božie reálne slovo kvôli obrazu Božieho slova.
* Kráľ Jakub učinil Bibliu dostupnú pre všetkých: bohatých, chudobných, slobodných, nevoľníkov.
* Božie reálne slovo je duchovné skrze sny, vízie a zjavenia.
* Biblia je obrazom Božieho slova, ktoré ľudia nechávajú rozprávať, vyslovením "Biblia hovorí".
* Biblia je hlavne zaznamenaná história a je zväčšej časti ukončená.

Ľudia odmietajú Božie reálne slovo za obraz Božieho slova.
* Matie viery v Bibliu znamená, že ste odmietli Ježiša a Ducha Svätého.
* Tiež to znamená, že ste prijali Znamenie šelmy.
* Viera prichádza cestou vízií, snov a zjavení, ktoré nám dáva Duch Svätý. Tieto sú Reálnym Slovom Boha.

Záver
* Ježiš zomrel, aby poslal Ducha Svätého/Utešiteľa aby nás viedol a sprevádzal podľa viery v snoch, víziach a zjaveniach.
* Ježiš nezomrel preto, aby poslal knihu.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama