Čistí v srdci uvidia Boha

19. června 2015 v 16:05 | ILoveGod 777 |  ILoveGod 777
Čistí v srdci uvidia Boha (hovorené slovo) - 23. 2. 2015

"Moje drahé nevesty, nebudem tolerovať toto neustále hašterenie medzi spriatelenými veriacimi.

Nebuďte zvedení, žiadni cudzoložníci, tí ktorí Ma nenávidia, Ma neuvidia.

Nepamätáte si, že som predpovedal, že na konci dní prídu mnohí v Mojom mene a nemáte im naslúchať? Nechodievajte za prelievajúcimi krv nevinných. Myslíte si, že sa mi to páči? Už toho stačilo!

Polepšite sa deti Moje, či som vám neprikázal, aby ste milovali svojho blížneho ako seba samého? Áno?

Ja dávam voľne tým, ktorí pijú z Môjho pohára.

Poďte naspäť ľudia Moji! Poďte naspäť! do Môjho vzkriesenia, z mŕtvych, povstaňte! Prebuďte sa z vášho driemania!"

---

Židom 12:14 Stíhajte pokoj so všetkými ľuďmi a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána, 15 dozerajúc starostlivo, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia, a aby sa ním mnohí nepoškvrnili.

Príslovia 6:16 Týchto šesť vecí Hospodin nenávidí, a sedem je ohavnosťou jeho duši: 17 pyšné oči, luhajúci jazyk, ruky ktoré vylievajú nevinnú krv; 18 srdce, ktoré vymýšľa skazené myšlienky; nohy ktoré rýchle bežia ku rozbrojom; 19 lživého svedka, ktorý hovorí lož, a toho kto rozsieva sváry medzi bratmi.

Zjavenie 19:8 A umožnilo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých.

1. Korinťanom 6:9 Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nebuďte zvedení. Žiadni smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani slabochovia ani samcoložníci, 10 ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nadávači, ani zdierači nezdedia kráľovstva Božieho. 11 A to ste boli niektorí z vás. Ale ste sa umyli, ale ste boli posvätení, ale ste boli ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a Duchom nášho Boha.

Matúš 5:8 Požehnaní sú čistí v srdci: lebo oni uvidia Boha.

Matúš 24:4 A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte sa na pozore, aby vás nikto nezviedol. 5 Lebo mnohí prídu v Mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. ,,, 23 Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tam! neverte tomu. 24 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, aby zviedli v blud, keby to bolo možné, aj vyvolených. 25 Hľa, predpovedal som vám to vopred! 26 Teda ak vám povedia: Hľa, je na púšti! nevychádzajte! Hľa, vo vnútorných chyžiach! neverte tomu! 27 Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka. 28 Lebo kdekoľvek bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orli.

Marek 12:29 A Ježiš mu odpovedal: "Najprvšie zo všetkých prikázaní je: Čuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jeden Pán! 30 A milovať budeš Pána, tvojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. 31 A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet." 32 A zákonník mu povedal: "Dobre, Učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden Boh, a niet iného okrem neho, 33 a milovať Ho z celého srdca, so všetkým porozumením, s celou dušou a so všetkou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac než všetky zápalné a iné obete."

Rimanom 13:8 Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon. 9Lebo: Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadaš, a ak je ešte nejaké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. 10 Láska nerobí blížnemu zlého, a teda plnosťou zákona je láska. 11 A toto, poznajúc čas, že je už vysoká hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, než bolo vtedy, keď sme uverili. 12 Noc pokročila, a deň sa priblížil. Zložme teda skutky temnoty a oblečme si zbrane svetla. 13 Ako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie vo zvade a závisti. 14 Ale oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama