Ja ODPLATÍM

25. června 2015 v 12:35 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Ja ODPLATÍM - 25. júna 2015

Mnohí veriaci chcú bláznivo urýchľovať príchod Pána Ježiša Krista. Sú arogantní a trúfalí. Veria, že sú zachránení, dokonca hoci sami nenasledujú ani neposlúchajú Ježiša Krista. Väčšina veriacich žije v hriechu a sú prispôsobení svetu. Ale Ježiš Kristus prichádza súdiť svet. On bude súdiť všetkých a každého jedného z nás. Príchod nášho Pána bude hrozný deň. On bude súdiť všetkých a každú osobu podľa jeho skutkov a my sa musíme uistiť, že sme vždy pripravení pre onen deň, keď Pán neočakávane príde.

Čítam Pavlove slová v Rimanom 2:1.

"1 Preto nemáš žiadne ospravedlnenie, každý z vás, kto súdiš, lebo v tom, v čom súdiš iného, odsudzuješ sám seba; lebo ty ktorý súdiš, sám robíš to isté. 2 A vieme, že Boží súd správne dopadá na tých, ktorí robia také veci. 3 Ale či si myslíš, ó človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš to isté, že unikneš Božiemu súdu? 4 Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti a znášanlivosti a trpezlivosti, nevediac, že ťa Božia dobrota vedie k pokániu?"

Boh chce od všetkých ľudí, aby sa KAJALI. Musíme sa uistiť, že žijeme vo svätosti a v spravodlivosti.

"5 Ale kvôli tvojej zatvrdenosti a nekajúcemu srdcu hromadíš hnev pre seba na deň hnevu a zjavenia spravodlivého Božieho súdu, ktorý ODPLATÍ KAŽDÉMU ČLOVEKU PODĽA JEHO SKUTKOV: "

Mnohí veriaci hovoria, že nemôžu prestať hrešiť, ODMIETAJÚ prestať hrešiť, sú prispôsobení svetu a myslia si, že Boh ospravedlní ich hriechy, pretože veria, ale Boh bude súdiť každého človeka podľa jeho SKUTKOV.

Verš 6 "Boh ODPLATÍ KAŽDEJ OSOBE PODĽA JEHO SKUTKOV: 7 a síce tým, ktorí v trpezlivosti v konaní dobra hľadajú slávu a česť a nesmrteľnosť, večným životom; 8 ale tým, ktorí sú sebecky ambiciózni a neposlúchajú (sú neposlušní) pravdu, ale poslúchajú nespravodlivosť, bude hnev a nevôľa. 9 Bude súženie a úzkosť pre každú dušu človeka, ktorý robí zlé, najprv na dušu Žida, a tiež Gréka, 10 ale sláva a česť a pokoj každému, kto robí dobré, najprv Židovi, a tiež Grékovi. 11 Pretože v Bohu niet žiadnej straníckosti (nadŕžania)."

Ľudia ODMIETAJÚ žiť spravodlivo, vravia že sme ZACHRÁNENÍ MILOSŤOU a nie skutkami ZÁKONA. Toto píše Pavol vo verši 12:

"Lebo všetci, ktorí HREŠILI bez Zákona, zahynú tiež bez zákona, a všetci, ktorí HREŠILI pod Zákonom, budú súdení podľa Zákona; 13 lebo nie sú to poslucháči Zákona, ktorí sú spravodliví pred Bohom, ale činitelia Zákona budú ospravedlnení. 14 Lebo keď pohania, ktorí nemajú Zákon, konajú inštinktívne veci Zákona, títo, nemajúci zákona, sú sami sebe zákonom, 15 tým že ukazujú dielo Zákona napísané v ich srdciach, o čom svedčí ich svedomie a ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj obraňujú, 16 v deň, keď vzhľadom k môjmu evanjeliu bude Boh súdiť skryté veci ľudí skrze Ježiša Krista."

Vecou je HRIECH a NEPOSLUŠNOSŤ Bohu. Ak HREŠÍME, tak už znásilňujeme ZÁKON. Máme žiť SVÄTO a SPRAVODLIVO v prítomnosti Boha. Boh bude súdiť každého človeka vzhľadom k jeho SKUTKOM.

Čítame v Deuteronómiu 32:35: "Pomsta je Moja, i odplata, v stanovenom čase sa ich noha pošmykne. Lebo deň ich záhuby je blízko," - On hovorí o tých, ktorí neposlúchajú PRAVDU.

Medzi veriacimi niet žiadneho STRACHU pred Bohom. Myslia si, že pretože veria v Ježiša Krista, že môžu zostávať hrešiť a že Boh bude súdiť iba svet, ale nie ich. Boh je čestný a spravodlivý a my musíme žiť v bázni Božej. Musíme Mu slúžiť so STRACHOM a ÚCTOU. Čítam v Žalme 2:11-12:

"Slúžte Hospodinovi s úctou a veseľte sa s chvením. 12 Ľúbajte Syna, aby sa nerozhneval a vy aby ste nezahynuli na ceste, lebo Jeho hnev sa môže skoro zapáliť. Akí požehnaní sú všetci, ktorí si berú útočisko v Ňom!"

Každá vetva v Kristovi Ježišovi, ktorá neprináša DOBRÉ OVOCIE, bude vyťatá a spálená. Oni zahynú na ceste, nevstúpia do Nebeského Kráľovstva. Buďte VAROVANÍ a buďte OBOZRETNÍ.

Apoštol Peter napísal v 1 Petrovi 1:13-17:

"13 Preto pripravte vaše mysle do akcie, držte sa triezvi v duchu, uprite vašu nádej úplne na milosť, ktorá vám bude prinesená v zjavení Ježiša Krista. 14 Ako poslušné deti, nebuďte prispôsobené niekdajším žiadostivostiam, ktoré boli vo vašom ignorantstve, 15 ale ako Onen Svätý, ktorý vás povolal, aj vy sami buďte svätí, v každom vašom správaní; 16 pretože je napísané: 'BUĎTE SVÄTÍ, LEBO JA SOM SVÄTÝ.' 17 A ak nazývate Otcom Toho, ktorý súdi nestranne každého jedného podľa jeho skutku, chodievajte v bázni počas doby vášho pobytu na Zemi;"

Pán Ježiš prichádza a On prichádza súdiť svet a On odplatí každému človeku vzhľadom k jeho SKUTKOM. Naše SKUTKY určia náš OSUD.

Nech vás Ježiš žehná.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama