Nikto nemôže slúžiť dvom Pánom.

22. června 2015 v 22:52 | Ježiš |  Nové zjavenie
Nikto nemôže slúžiť dvom Pánom. (Ku konfirmácii.) - zo zbierky "Otcove dopisy", vnútorným slovom prijala Jana Ladnerová 19. apríla 1885.

"Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného nenávidí a druhého miluje, alebo sa bude jedného pridŕžať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu." (Matúš 6:24)

Milé deti, tieto slová by som chcel veľmi hlboko zvolať do srdca tých detí, ktoré sa dnes podľa cirkevného poriadku vyzývajú k obnoveniu svojej zmluvy krstu. Preto tomuto činu totiž žehnám, keď je odovzdaním srdca Mne a deti sú teraz samy vnímavé pre dary Ducha Svätého, ktoré sú: poznávanie vo všetkých Božích veciach a vo všetkých Božích pravdách; predsa nie tak, ako keby tu už boli v takom stupni, že by už nebolo treba širšie sa vzdelávať a ešte ďalej bádať a viacej hľadať, ale až teraz to má správne začínať, pretože až s výstupom zo školských rokov sa viacej začína vstup do praktického života v povolaní a poznávanie, vedenie a chápanie naučeného sa má teraz prejavovať v čine. Hlavne láska a sklony duše sa teraz viacej prenechávajú samotným deťom.

Ak sú svojimi rodičmi a učiteľmi tak ďaleko vychované, že si cenia Božie a tým dobré vyššie než hmotné, tu im chcem pre radosť ich rodičov žehnať tak, že je zaistené ich večné blaho a tak im má byť deň birmovky ako deň (začínania) znovuzrodenia svätým dňom, dňom prísľubu, na ktorom sa má ďalej stavať. Ale ako mnoho je detí, v ktorých sa už od narodenia dusí zárodok k dobrému ľahostajnosťou a zlým príkladom rodičov, ktorí si nedávajú námahu a čas, aby viedli svoje deti ku Mne a poučovali ich o Mojej láske a moci, ale často sa viacej starajú o svoje domáce zvieratá, než o im zverené deti.

Chudobní hovorievajú: nemám ani prostriedky ani čas sa už starať, a u bohatých patrí teraz k dobrému tónu - nepodávať deťom už také jednoduché Božie pravdy, aby sa nezdali smiešnymi pred svetskými ľuďmi. Modlenie sa, zaoberanie sa so Mnou, už nepatrí k vysokému vzdelaniu, ale Ja a všetko odo Mňa vychádzajúce je podriadenou vedľajšou vecou a predsa Mi musia deti v deň svojej birmovky prisahať vernosť, pretože je to taký zvyk. Ako mnoho krivých prísah je vidno v takých dňoch, ale tie sa nesmú započítavať ako hriech deťom, ale rodičom a vychovávateľom.

Tieto nežné rastliny si zasluhujú súcit; lebo nepočujú, nevidia a nepoznajú nič lepšieho. Preto musím tomu často odpomáhať prísnymi výchovnými prostriedkami a pri tom majú deti a rodičia prekonávať mnohé kríže, a to sú následky zlej výchovy. Ako málo sa modlia za deti, aby sa chceli stávať dobrými. A keď to zachádza vysoko, deje sa to len pri mimoriadnych prípadoch nemocí, a to len pre telesné uzdravenie. Ale mnohí rodičia si myslia, že duchovné zmrzačenie nie je ich vinou. A pozrite, v tom spočíva najväčšia príčina ľudskej biedy, že sa kladie príliš málo váhy a ceny na duchovnú výchovu, že sa nepestuje. To sa deje stále zriedkavejšie, ale naproti tomu sa stále viacej zdôrazňuje zmysel pre hmotné.

Preto som vám povedal: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Volíte si buď Mňa alebo svet. Predkladám vám oboje: Požehnanie alebo kliatbu. A vedzte, že nemôžem prijať žiadne srdce ako podarúnok, ktoré miluje mamon viac, než Mňa. Amen. Váš Otec.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama