A Ježiš im povedal: vy všetci sa v tejto noci na Mne pohoršíte

29. června 2015 v 15:02 | Ježiš |  Nové zjavenie
Otcove dopisy, č. 380 - 27. januára 1884.

"A Ježiš im povedal: vy všetci sa v tejto noci na Mne pohoršíte; lebo stojí napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu." (Marek 14:27)

Milé deti, keď som tam Mojim deťom žehnal večeru a s nimi ju požíval, nemohli napriek tejto tak blahodarnej hodine pokoja správne porozumieť Mojim horeuvedeným slovám, keď som povedal: "Všetci sa v tejto noci na Mne pohoršíte." Boli si príliš istí sami sebou a verili, že ich láska ku Mne je dosť silná na to, aby vzdorovala všetkému, čo by chcelo prekážať, aby Mi zostávali verní v nasledovaní.

Avšak Ja to viem lepšie a preto to aj u Mojich detí dopúšťam, aby si to mohli vyskúšať a keď ich láska voči Mne ochabuje, tým viac Mojej lásky im vkladám po takých porážkach a znovu ich posilňujem.

Taký prípad bol aj u Petra. Príliš veľa si o sebe namýšľal a po Mojom odchode by sa bol príliš povyšoval nad svojich spolubratov a tak by sa previňoval. Preto som nechcel tomuto jeho pádu zabrániť, ale tým viac som mu žehnal.

A ako sa to stalo kedysi u Petra, ktorý sa u vás v cirkvi predstavuje ako znak viery, tak je to s vierou aj všeobecne. Mnohí kresťania sú hrdí na svoju cirkevnú vieru a veria, že keď sa jej pevne držia, žiadna moc im nedokáže odoprieť blaženosť, zvlášť keď Ma svojím spôsobom aj milujú. Ale predsa sa pri nejakej príležitosti príde na to, aby sa naplnili podmienky lásky. Tu povoľujú a ustupujú naspäť a považujú niektoré pravdy odo Mňa, vyslovené o láske, za nepochopiteľné, za preťaženie alebo za falošne vysvetlené. Toto je slúžka, ktorá sa prenecháva ku zapieraniu; lebo ako musí byť slúžka činná v službách, tak musí byť aj láska činná a slúžiť, a keď láska hovorí: aj ňou chcem patriť Ježišovi, potom tu mŕtva viera hovorí: "Nepoznám Ho", aby sa nepotrebovala podrobovať ďalším následkom alebo nárokom činnej lásky (a tým živej) viery.

A tak je to s pravou vierou aj v súčasnosti. Ak sa má otvorene ukázať aj tam, kde jej hrozí porážka, či už stratou cti alebo majetku prirodzeného druhu, tu zapierajú veľmi často vieru aj tí, ktorí si myslia, že sú so Mnou vrúcne spojení, zatiaľ čo sa stavajú v krátkych časových úsekoch proti Mne ako Moji popierači, pretože nehľadia na Mňa, ale na svetských ľudí.

Ale ako jediný pohľad na Mňa opäť premenil Petra, tak pamätám i na vás všetkých, ktorí sa po takých pomýleniach obraciate ku Mne, aby som vás opäť získal pre seba a ako Ma teraz mnohí opäť zapierajú a ich viera sa teraz rovnako rovná slabej viere Petra, tak Sa chcem opäť obracať k svetu s otázkou: "Prečo Ma zapieraš, keď predstieraš, že si skala, na ktorej môžem stavať?" Mnohými udalosťami, ktoré svedčia o odcudzení sa Bohu, bude sa musieť cirkev ešte presvedčiť, že jej viera utrpela porážku, ktorú možno napraviť len Mnou Samotným.

Preto na Mňa pozerajte s prosbou: aby som vás uznal za hodných pohľadu milosti tak ako Petra, aj keď prichádzate často do postavenia, že Ma zapierate pred svetskými ľuďmi. Váš Otec.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama