Ste pripravení?

30. června 2015 v 0:04 | K.B. |  K. B.
Ste pripravení? - 4. augusta 2014

V roku 2010 som mala sen, víziu. A bola som nad zemou. Ale nie príliš vysoko. Stále som dokázala rozlišovať veci, ktoré boli dolu na zemi a videla som muža utekať po diaľnici. A bežal veľmi rýchlo a obzeral sa za seba, akoby bol čímsi prenasledovaný. A potom som uvidela školský autobus. Cestoval po rovnakej ceste s veľmi veľkou rýchlosťou. A tento školský autobus uháňal za mužom. A potom som uvidela v tomto autobuse ľudí vykláňajúcich sa z okien, držali lampy a vidly. A tí ľudia v školskom autobuse boli veľmi nazlostení na toho muža. Pripomínali mi nahnevaných vidiečanov ako naháňali Frankenštajna :) takmer. A spýtala som sa Pána, čo to bolo, čo som videla vo vízii. On mi povedal, že ten muž bol kazateľ, ktorý učil ľudí falošné doktríny. Falošnú doktrínu o vytrhnutí. Konkrétne o vytrhnutí pred súžením. A keď som sa pozerala na túto scénu, zlomilo sa mi vnútri srdce spolu s Pánovým srdcom, keď mi hovoril o tejto falošnej doktríne, o vytrhnutí pred súžením. A povedal mi, že tí ľudia v školskom autobuse boli ako študenti Božieho slova a kazateľ bol ako učiteľ, ktorý ich učil. A keď prišlo súženie a ľudia neboli vytrhnutí von, stali sa veľmi nazlostení, pretože im nebolo správne oznámené, ako vydržať utrpenie. Ako vydržať veľký žiaľ a súženie. Pretože títo kazatelia si vzali ich peniaze a vraveli im, že budú vytrhnutí von pred hociktorým súžením. Minulú noc mi Pán dal slovo, s ktorým sa mám podeliť s tými, ktorí nielen že verili vo falošnú doktrínu vytrhnutia pred súžením, ale aj posolstvo pre tých, ktorí vyučovali túto falošnú doktrínu. V posolstve je toto. Povedal mi: "Dcéra Moja, nie je to žiadna hanba byť zvedení. Hanba spočíva v tom, ak nevystupujú z omylu a nepýtajú si pravdu od jediného Zdroja pravdy, ktorý je Svätý Duch Boží." Nie ľudia. Nie je to žiadna hanba veriť v to, čo vás ľudia naučili vo vašej ignorancii a v ignorancii ľudí. Hanba spočíva v nekajaní sa z toho.

Otec mi tiež povedal minulú noc, že prichádza čas na túto Zem, veľmi skoro, špeciálne v Spojených Štátoch Amerických, kedy sa má uskutočniť a uskutoční sa proroctvo v Matúšovi 24. V nasledujúcich písmach je nám presne oznámené, čo sa odohrá a čo sa práve teraz ODOHRÁVA. Hrozivé varovanie od nášho Kráľa: "Ten kto pretrvá do konca, ten bude zachránený!" Kristus nám ukazuje, čo sa stane PRED koncom. Všetky hrozné udalosti, o ktorých bolo rozprávané v tomto písme, sa ODOHRAJÚ PRED koncom. Národ proti národu. Vojny a zvesti o vojne! Hlad, nákaza, zemetrasenia! Kristus pokračuje hovoriť, že tieto sú iba ZAČIATKOM žiaľov! Potom nám hovorí, že budeme sklesnutí, čeliť smrti a budeme nenávidení kvôli JEHO Menu. Bude čas, keď sa mnohí urazia, obrátia sa všetci proti svojim blížnym a budú sa vzájomne nenávidieť. Väčšina ľudí v tejto krajine má ešte len ochutnať veci, pred ktorými nás Kristus varoval a väčšina západného kresťanstva si myslia, že budú vytrhnutí, myslia si že sú niečím špeciálni a že budú "vyzdvihnutí" od týchto vecí! ( Oprávnene dávaš toto posolstvo, lebo je to pravda! ) Mnohí ktorí verili, že Boh by ich odstránil, skôr než by ochutnali z týchto vecí, idú k odpadnutiu od Krista, pretože neboli pripravení VYTRVAŤ! Všetci učitelia vytrhnutia sa stanú nenávidení tými, ktorí im uverili, pretože sa to neudialo a teraz musia čeliť pravde! Učte ich vytrvať! Učte ich vytrvať!"

Učte ich vytrvať ľudia, ak vám bol daný dar učenia alebo kázania, uistite sa, že učíte a kážete pravdu! Učte ich vytrvať.

Matúš 24:4 A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte sa na pozore, aby vás žiaden človek nezviedol.
5 Lebo mnohí prijdú v mojom menom hovoriac: Ja som Kristus, a zvedú mnohých.
6 A budete počuť o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo všetky tieto veci sa musia stať, ale ešte nie je koniec.
7 Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude tam bývať hlad a mor, a zemetrasenia na rôznych miestach.
8 A toto všetko je začiatkom utrpení. - Toto je pravda, bratia a sestry, toto je iba začiatok toho, o čom práve teraz hovorím. Deviaty verš nám hovorí, aké sú to utrpenia.
9 Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno.
10 A vtedy sa mnohí urazia a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť
11 a povstanú mnohí falošní proroci a zvedú mnohých.
12 A pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých.
13 Ale ten, kto vytrvá až do konca, ten bude spasený.

Nech je Boh s vami všetkými!

A presne toto mi Pán povedal, nech dnes s vami zdieľam. Tiež mi povedal, že nie je žiadna hanba byť zvedený. Hanba je nevystúpiť zo zvodu. Nekajať sa z toho. Poďte k Ježišovi Kristovi a nie k ľuďom. Ale poďte k Ježišovi Kristovi vy sami, bratia a sestry. Všetci z vás, ktorí počúvate toto posolstvo. A udivujte sa vnútri seba, prečo nepočujete Boha? Prečo všetci ostatní počujú? Môžete počuť Boha! Môžete počuť hlas Boží. Môžete mať jeho Ducha Svätého, ktorý vám odhalí všetku pravdu. Ak Ho len budete hľadať. Hľadajte Ho s celým vaším srdcom. On stojí pri dverách. Klope. Ak ak len otvoríte tie dvere a prijmete Ho, tak On vstúpi a bude prebývať vo vás. A nezáleží na tom, čo sa deje vo fyzickom svete okolo vás. Áno, hovorím takisto o smrti, tak budete žiť naveky. Pretože budete mať oblečeného Krista. A ďalej už nežijete vy, ale Kristus žije vo vás. Biblia nám oznamuje, že ľuďom je uložené raz zomrieť, a potom bude súd. Ale ak prijemete onen súd vo vašej smrteľnej bytosti práve teraz, necháte Boha súdiť vás práve teraz, ak necháte Ducha Svätého usvedčiť vás z vecí vo vašom živote, ktoré vás udržujú oddelených od Boha, dovoľte nech sa tak stane, bratia a sestry, cudzinci, ktorí práve teraz počúvate môj hlas, niet žiadnej spásy mimo Krista vo vás, ktorý je vašou nádejou na oslávenie. Vytrhnutie pred súžením učí ľudí, že musia čakať na Ježiša, aby prišiel ku nim. Bratia a sestry, Kristus čaká na vás, že Ho prijmete. Nie je žiadna cesta obkľuky. On stojí pri dverách, klopajúci. Prijmete ho? Nie je žiadna hanba byť zvedený, hanba spočíva v nevystúpení z bludu. Otec mi povedal minulú noc, že tí kazatelia vytrhnutia pred súžením, ktorí sa zmocnia pravdy, budú mať najmocnejšie svedectvo. Pomazané svedectvo, ktoré zachráni mnohé duše, slovom ich svedectva. Ste pripravení ísť dlhé dni bez jedla, ste pripravení ísť dlhé dni bez sprchy a kúpeľa? Ste pripravení spať nepohodlne, vonku v lesoch, ak to bude nevyhnutné, viacero dní? Ste pripravení pomôcť niekomu, kto bude nejako zranený? Kto potrebuje obliecť, alebo smútiacej matke, ktorá je vedľa svojho umierajúceho dieťaťa, alebo už mŕtveho dieťaťa. Ste pripravení tam stáť a kázať im evanjelium? Ste pripravení, bratia a sestry obstáť uprostred najzničenejšieho prostredia, aké si len dokážete predstaviť a stále hlásať evanjelium. Ste pripravení, bratia a sestry? Keď smrť bude všade okolo vás. Budete pripravení?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama