Streľba v Charlestone, Južnej Karolíne 2015

23. června 2015 v 12:02 | Time of gentiles is over |  Time of gentiles is over
Streľba v Charlestone, Južnej Karolíne 2015 - 19. júna 2015

Mám dnes jednu otázku pre uctievačov biblie a falošných kresťanov. Keby dnešné cirkvi boli domom VÁŠHO boha, kde bol váš boh, keď Dylann Roof rozstrieľal váš boží dom? Spal VÁŠ boh? Bol bezmocný zastaviť to? Myslel som si, že biblia vravela, že VÁŠ boh je vaším štítom a pevnosťou a že Žiadna Zbraň vyformovaná proti vám sa neujme. Ako to teda, že zbraň sa ujala a zabila deviatich z vašich spriatelených členov?? (Izaiáš 54:17, Lukáš 13:1-5)

Chcete poznať pravdu? Poviem vám ju. Váš boh je satan a on vám dal bibliu, aby ste si tak všetci mysleli, že ste dobrí ľudia a všetci ju nazývali božím slovom. Predstavte si, že voláte naplnenú historickú knihu božím slovom. Vy všetci ste blázni a zlí ľudia. Ježiš zničil chrám v roku 70 a ukončil Dobu Starej Zmluvy a VŠETKY tie Židovské Tradície. Vy ste sa NEMALI vrátiť naspäť pod Zákon a Starú Zmluvu a stavať chrámy učinené s rukami a zložiť dokopy historickú knihu a nazývať ju Ježišove Slovo a platiť desiatky a chodiť do celého sveta a brať si prijímanie a krst. Toto všetko je úplné rúhanie a vaša vôľa a nerešpektovanie Ježiša a MÔJHO OTCA. Váš otec je Lucifer. Vy uctievate knihu a zlých mužov ako Kráľ Jakub a Konštantín a Otcov Rannej Cirkvi a protestantských reformátorov a katolíkov, ktorí vám dali túto knihu. Ja nasledujem Ducha Svätého, ktorý je Boh VO MNE. V roku 66 Šekina, slávny Boží oblak, opustil chrám a prešiel nad Olivovú horu, volajúc Židov k pokániu. Ježiš sa vrátil krátko potom v Oblakoch s jeho Anjelmi vo vojnových záprahoch a ohnivej zbroji, ktoré bolo vidno v oblakoch nad celým Jeruzalemom, Judeou a okolitými oblasťami. Tieto udalosti boli zaznamenané známymi, slávnymi a citovanými historikmi ako boli Jozef, Tacitus a Eusébius. Pretože Ježiš sa už vrátil späť v roku 66, tak ako povedal, že sa vráti v OBLAKOCH s JEHO ANJELMI a v SLÁVE JEHO OTCA, ktorý bol v Slávnom Oblaku nad Olivovou horou v Jeruzaleme v roku 66. Toto je historický fakt. Vy blázni beriete historicky naplnené písma a vrháte ich do budúcnosti. Ježiš zničil chrám a muža hriechu (Jána z Gischaly - vodcu zelótov) v roku 70. Všetky tieto udalosti sa skončili. Prebuďte sa!!!! On sa nevracia vytrhnúť vás, vy zlí ľudia. Prvé vzkriesenie/vytrhnutie sa už stalo v roku 66, keď Nero videl mnohých fantómov vystupujúc zo zeme a zároveň rovnako dobre počul znieť siedmu poľnicu. Táto udalosť sa vyskytla hneď po vízii vojenských kočov a vojakov/anjelov v ohnivej zbroji na nebi. Toto je rovnako dobre zaznamenaný historický fakt.

Slávny oblak Šekina sa vrátil naspäť do neba v decembri roku 69. Toto je verne zaznamenaný historický fakt. Boh už viac NEŽIJE v chrámoch postavených rukami. Nazývať Kostolnú budovu Ježišovým domom je silné rúhanie!!!!!! Tie cirkvi a biblie NIE sú sväté a Boha v nich nemožno nájsť!!! Boh dnes žije v našich telách cestou Ducha Svätého. Naše telá sú Božím chrámom, VY BLÁZNI!!!! Aby ste boli Božími synmi, musíte byť vedení Božím Duchom, NIE bibliou, historickou knihou alebo cirkvou alebo pastorom!!!!!!!! Tí deviati ľudia, ktorí zomreli, mohli byť zachránení, kebyže im pastori povedia pravdu a usmernia ľudí von zo Záhadného Babylonu Cirkví a do Osobného Vzťahu s Ježišom cestou Ducha Svätého.

To je príčina, prečo všetok tento nezmysel strojového nasledovania Starých Židovských Tradícií dnes v roku 2015, ako je prijímanie a vodný krst a cirkevné budovy a pastori a desiatky atď. sú rúhaním. Prijímanie slúžilo pre ukázanie Ježišovej smrti až do Jeho príchodu, Vodný Krst pokánia bol pre Židov, keďže mali zákon a mali sa kajať, keďže prekročili zákon. Áno, niektorí pohania boli pokrstení, pred rokom 70, ale táto židovská tradícia sa skončila v roku 70, keď Ježiš ukončil vek Starej Zmluvy. My Pohania sme dokonca nikdy nemali zákon, takže prečo by sme sa kajali s vodným krstom, keďže sme nikdy nemali zákon. Všetko čo dnes potrebujeme je krst Ducha Svätého. Desiatky mali byť platené pod Starou Zmluvou do pokladníc levitov, keďže oni nemali dedičný podiel v Izraeli. Stará Zmluva sa už Skončila a chrám a pokladnica boli zničené v roku 70. Každý pastor berúci dnes desiatky je diabol, klamár a zlodej. Očakáva sa od vás, že budete nasledovať Ježiša cestou snov a vízií, JEDINE podľa Ducha Svätého. Očakáva sa od vás, že ho budete vidieť a rozprávať vám, čo máte robiť s vaším životom, s kým sa oženiť, kde žiť, kde pracovať atď. Máte priamy prístup k Ježišovi a Otcovi, ale vy ODMIETATE Tento najcennejší dar, namiesto telesného, vonkajšieho, špinavého, falošného uctievania k vášmu pravému bohu satanovi. Ježiš je proti všetkým týmto cirkvám, modernému kresťanstvu a bibliám, ktoré sú súčasťou Záhadného Babylonu, Starej Neviestky. A on im dovoľuje, aby boli teraz zničené. (Zjavenie 17:15-18) Vystúpte z nej, ľud môj, aby ste neprijali z jej morových rán. Ježiš sa už vrátil späť. Očakáva sa od vás, že Ho budete nasledovať pod Novou Zmluvou podľa Ducha Svätého, cestou snov a vízií, NIE falošným, fyzickým, telesným predstieraným uctievaním, vlastnou spravodlivosťou, citovaním biblických veršov a navštevovaním cirkevných budov.

Biblia je Modla a Biblia je Znamením Šelmy. Svätý Duch je Cesta Domov.

---

"Amen vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec." - Matúš 24:34-36.

Myslím že toto je veľmi poučné video, ale ten hnev alebo rozhorčenie tam nepatrí. Chlapík bol nahnevaný, pretože zbytočne zomrelo 9 ľudí. Každopádne Pán Ježiš nás volá prísť k Nemu v duchu nasledovať Ho, aby sme celý život nepremárnili v mylnom domnení, že sme zachránení púhou príslušnosťou k cirkvi. Návštevu kostola však Pán Ježiš od nás nevyžaduje ani ju nezakazuje, avšak mali by sme opustiť modlárstvo a žiť podľa Jeho Svätého Ducha. Môžete si prečítať tu Jeho zapísané slová pre lepšie porozumenie: Obradné cirkevníctvo.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama