Uzamknutí v cirkvi

21. června 2015 v 22:30 | Robert Lyte |  Robert Lyte
Uzamknutí v cirkvi - 21. júna 2015

Chcem pohovoriť o bytí uzamknutí v cirkvi. Nedávno som čítal cirkevnú webstránku, ako privádzali nových ľudí do cirkvi, nových veriacich a "uzamykali" ich v cirkvi. Toto je problém kresťanstva, že uzamykajú ľudí do CIRKVI, ale nevedú ich, aby boli UČENÍKMI JEŽIŠA KRISTA. Volajú ich slúžiť cirkvi, navštevovať cirkev, uzamknúť sa v cirkvi, stať sa časťou cirkevných aktivít, programov, biblických štúdií, volajú ich zúčastňovať sa tohto, hoci ich nevedú k tomu, aby boli učeníkmi Ježiša, pretože Ježišovi učeníci musia chodiť tam, kam ICH JEŽIŠ POSIELA a nemôžu byť uzamknutí v cirkvi. Ježišov učeník má byť VOĽNÝ, aby tak mohol konať prácu, ku ktorej ho Pán povoláva robiť. Preto ak chcete nasledovať Ježiša, nemôžete sa uzamknúť v cirkvi. Preto v cirkvi nenájdete cestu, ako byť UČENÍKOM. Oni vám to však nepovedia, pretože sú zaneprázdnení zamkýnaním vás v ich cirkvi. Nemajú veľký záujem o to, byť vedení vyššou mocou namiesto toho, čo robia vo svojom živote. Sme vedení cirkvou? Alebo sme vedení JEŽIŠOM ako jeho UČENÍCI? Ježiš je reálny a skutočne vedie ľudí, a vedie ich novými cestami. On zapríčiňuje, že chodia na nové cesty. Ježiš skutočne siaha k ľuďom, keď k nemu nariekajú, ako to zistil i jeden brat, keď mal mŕtvicu. Bol na zemi a nariekal k Pánovi, "Prosím pomôž mi." A Pán prišiel k nemu a pomohol mu. Pán usmerňoval jeho život a ukázal mu, čo treba robiť. Priviedol ho k získavaniu ďalších učeníkov, ďalších veriacich. Pán neviedol svojich ľudí, aby sa stali ZAMKNUTÝMI V KRESŤANSKOM KOSTOLE, zamknutí tam v utorňajších, štvrtkových a nedeľných návštevách, umývajúc riady, jediac a chodiac na spoločné víkendové akcie a športy. On vás nepovolal byť zamknutými v miništrantskom programe, svetovom miništranstve, misionárskej práci. Ježiš vás nepovolal byť zamknutými v týchto veciach. (V konaní vašej vlastnej vôle.) On volá všetkých a každého človeka, aby HO NAJPRV SPOZNAL, takže ich môže viesť do vecí, ktoré od nich chce, aby robili ako učeníci. Apoštoli a prví veriaci neboli zamknutí v cirkvi. Oni nestavali cirkev (aká je dnes). Získavali JEŽIŠOVÝCH UČENÍKOV, pretože im Ježiš špecificky povedal, aby išli do celého sveta a získavali učeníkov spomedzi všetkých ľudí, učiac ich poslúchať slová, ktoré nám dal Ježiš. Apoštoli nestavali cirkev, získavali učeníkov Ježiša Krista, tak ako boli vedení Duchom Svätým. Pavol povedal: "Ja s vami pracujem, dokým Kristus nebude vyformovaný vo vás." A potom sa presunul do iných miest. Pavol vedel, že keď raz je Kristus vyformovaný v ľuďoch, ktorí počuli evanjelium a keď už raz bol v nich Kristus vyformovaný, že ho (Pavla) už viac nepotrebujú. Už viac nepotrebujú usmerňovanie iného veriaceho, pretože našli Ježiša, On bol v nich vyformovaný. Môžeme byť vedení cirkvou, ak chceme, ale touto cestou sa nestaneme úrodnými pre Božie kráľovstvo. Ak však chceme byť učeníkmi a jedného dňa sa posadiť spolu s učeníkmi na hostine v Nebeskom kráľovstve, nemyslite si, že tam smerujete sedieť, ak ste boli skonvertovaní cirkvou a slúžili ste cirkvi. S onými priateľmi budete sedieť jedine vtedy, ak ste súčasťou učeníctva. Ak patríte k tým, ktorí sú Ježišovými učeníkmi, ktorí tiež získavajú iných nasledovníkov a učeníkov Ježiša. Ježiš vedie jeho ovce a On je Majster. A keď sme vedení Majstrom, tak nechodíme a nezamykáme sa do cirkvi, ktorá je vedená človekom ako naším majstrom. Pôjdeme sa uzamknúť k Ježišovi Kristovi a On nás začne viesť na ceste, ktorou On chce od nás, aby sme išli. Ste zamknutí v cirkvi? Alebo ste voľní pre nasledovanie Ježiša Krista ako jeho učeníci? Nech vás Pán žehná.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama