Znovuvybudovanie Božieho chrámu

24. června 2015 v 9:39 | K.B. |  K. B.
Znovuvybudovanie Božieho chrámu - 28. apríla 2015

Mnohí ľudia hovoria o 3.chráme, ktorý bude znovuvybudovaný v Jeruzaleme. Pozrime sa, čo vraví Biblia o tomto Chráme "posledných dní".

"Nastane V POSLEDNÝCH DŇOCH, že hora PÁNOVHO DOMU (CHRÁM) bude pevne založená ako najvyššia z hôr a VŠETKY NÁRODY budú do neho prúdiť." - Izaiáš 2:2.

"Učiním s nimi VEČNÚ ZMLUVU POKOJA. Vložím ich do ich zeme a znásobím ich. Založím MOJU SVÄTYŇU v ich strede naveky. Moje MIESTO PREBÝVANIA bude s nimi." - Ezechiel 37:26-27.

"A keď bude MÔJ CHRÁM medzi nimi NAVEKY, NÁRODY budú vedieť, že Ja som PÁN, ktorý činí Izrael svätým." - Ezechiel 37:28

Žil by Boh vnútri iného, rukou postaveného CHRÁMU? Boh povedal: "Nebo je mojím trónom, a zem je podnožou mojich nôh. Aké OBYDLIE môžete pre Mňa vybudovať?" - Izaiáš 66:1

Štefan povedal vodcom Izraela: "Najvyšší NEPREBÝVA V CHRÁMOCH postavených rukami." - Skutky 7:48.

Pavol povedal: "Boh, ktorý stvoril svet a všetky veci v ňom, NEPREBÝVA V CHRÁMOCH postavených rukami." - Skutky 17:24

Keďže je o Bohu povedané, že NEPREBÝVA vo fyzickom CHRÁME postavenom rukami, v akom druhu CHRÁMU by mal prebývať?

Starý Zákon hovorí o typoch KAMEŇA a SVÄTYNE, ktorá by mala byť postavená. "KAMEŇ ktorý stavitelia zavrhli, stal sa HLAVNÝM KAMEŇOM UHOLNÝM." - Žalm 118:22

"Viď, kladiem na SIONE za základ odskúšaný KAMEŇ, drahocenný KAMEŇ UHOLNÝ; ten kto VERÍ, DÔVERUJE V NEHO a DRŽÍ SA tohto KAMEŇA, nebude zahanbený." - Izaiáš 28:16

"A ON bude SVÄTYŇOU, posvätené a nezničiteľné útočisko pre tých, ktorí DÔVERUJÚ V NEHO; ale ON bude KAMEŇOM na zakopnutie sa a KAMEŇOM úrazu pre dom Izraelov." - Izaiáš 8:14

Všimli ste si, že Izaiáš nazýva SVÄTYŇU "ON" a "NEHO"? Spasiteľský CHRÁM by mal byť OSOBA, nie BUDOVA.

Pozrime sa, ako autori Nového Zákona interpretujú Božie zasľúbenia, ktoré boli učinené Izraelu.

Simeon cituje Izaiáša a vraví Ježišovým rodičom v CHRÁME, že "Toto Dieťa je zasľúbené a určené pre pád a povstanie mnohých v Izraeli." Lukáš 2:34.

Ježiš odvetil, "Či ste nikdy nečítali v písmach: 'KAMEŇ ktorý stavitelia odmietli, stal sa UHOLNÝM KAMEŇOM; toto bolo Pánovo konanie, a je to obdivuhodná vec v našich očiach.'? Hovorím vám, že Božie Kráľovstvo bude odňaté od VÁS a dané ľuďom prinášajúcim jeho ovocie. Ktokoľvek, kto zakopne na tomto KAMENI bude ROZDRVENÝ, a na kohokoľvek dopadne toho ROZDRVÍ NA KÚSKY." - Matúš 21:42-44.

Pavol povedal: "Lebo my vieme, že keď bude zničený stan, ktorý je naším pozemským príbytkom, tak máme od Boha BUDOVU, DOMOV nepostavený rukami, VEČNÝ v Nebesiach." - 2. Korinťanom 5:1.

"Lebo MY sme CHRÁMOM živého Boha; rovnako Boh povedal, Ja budem PREBÝVAŤ s nimi a KRÁČAŤ s nimi, a budem ich Bohom, a oni budú Mojím ľudom." - 2. Korinťanom 6:16.

1. Petrov 2:4-8 "Prídite k NEMU, k onomu ŽIVÉMU KAMEŇU, zavrhnutému ľuďmi, ale vyvolenému a drahocennému v Božích očiach. Poďte, a ako ŽIJÚCE KAMENE, buďte sami vybudovaní na DUCHOVNÝ DOM, pre SVÄTÉ kňazstvo, aby ste ponúkli nahor ony DUCHOVNÉ OBETY, ktoré sú prijateľné a potešiteľné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto sa vraví v Písme: Viď, kladiem na Sione vyvolený, drahocenný HLAVNÝ KAMEŇ UHOLNÝ, a ten, kto verí V NEHO, nebude nikdy sklamaný ani vložený do hanby. Pre teba, KTORÝ VERÍŠ, je drahocenný; ale pre tých, ktorí pochybujú, Onen KAMEŇ, ktorý stavitelia zavrhli, sa stal HLAVNÝM KAMEŇOM UHOLNÝM, ktorý spôsobí potknutie a SKALOU ktorá mnohých urazí; oni zakopávajú, pretože neposlúchajú a pochybujú o Božom Slove, keďže tí, ktorí Ho odmietajú, k tomu smerovali."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama