Budú kresťania vytrhnutí pred súžením?

14. července 2015 v 18:12 | Andrej |  Varovania ľuďom
Budú kresťania vytrhnutí pred súžením? - 14. júla 2013

Kresťanská cirkev učila doktrínu, ktorá zviedla mnohých Kresťanov do viery, že budú vytrhnutí a že nikdy nebudú musieť vidieť Veľké Súženie. Dokonca ani nevidia, že Veľké Súženie sa začína diať a nevidia, že Kresťania sú mučení k smrti a prenasledovaní. Satan im oslepil oči a oni NIČ nevidia, pretože sa radšej držia ich falošnej doktríny namiesto nasledovania Ježiša a dôverovania Mu. Títo Kresťania si formulujú ich doktrínu používaním Biblických veršov, ako je napr. tento v Zjavení 3 verš 10: "Pretože si dodržiaval Moje prikázanie vytrvalosti, i Ja ťa ochránim a vytrhnem ťa pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet, aby preskúšala tých, ktorí prebývajú na Zemi." Kresťania používajú tento verš ako DÔKAZNÝ text, pre dokázanie, že oni sú tí verní a že Ježiš ICH ochráni pred Veľkým Súžením. On však prisľúbil byť s nami V Súžení. Práve tento verš zaiste nie je prísľubom, že Kresťania uniknú a budú vytrhnutí z Veľkého Súženia.

Pán Ježiš mi hovoril minulú noc skrze Jeho Ducha ohľadom Veľkého Súženia. Duch Svätý mi povedal TOTO: "Hodina Skúšky: Každý bude SKÚŠANÝ aby sa uvidelo, či upadnú do pokušenia, alebo budú VOLAŤ k PÁNOVI. PÁN podrží Jeho vlastných od bytia zničení v onej hodine skúšky. Tí ktorí nepoznajú PÁNA budú zničení; Ja VÁS ochránim pred Hodinou Skúšky. Toto je démonský útok a posadnutosť, ktorá príde, diabol bude útočiť na ľudí a VÄČŠINA nedokáže odolať, pretože NIE sú PÁNOVI." Diabol na mňa zaútočil minulú noc. Keď som sa modlil, Pán Ježiš ma zachránil. On zachraňuje tých, ktorí k NEMU volajú! Nedokážeme zadržať diabla sami, nedokážeme odolávať diablovi našou vlastnou silou. Môžeme si vybrať konať dobro namiesto zla, ALE diabol bude nepretržite útočiť, a pokiaľ nepoznáte Ježiša a pokiaľ nie ste Dieťaťom Živého Boha, potom NEBUDETE schopní odolať diablovi, keď na vás útočí. NEBUDETE schopní obstáť v "Hodine Súženia", ale podľahnete súženiu a podľahnete vašim hriechom.

Pozrite, väčšina Kresťanov sa vzdávajú ich hriechom a NIE sú ochránení pred Hodinou Skúšky, pretože NEPREBÝVAJÚ v Ježišovi. O tomto Ježiš hovoril v Zjavení kapitola 3, keď povedal: "JA VÁS OCHRÁNIM PRED HODINOU SKÚŠKY, KTORÁ PRÍDE NA CELÝ SVET SKÚŠAŤ TÝCH, KTORÍ PREBÝVAJÚ NA ZEMI." On hovoril, že ochráni tých, ktorí prebývajú v Ňom od démonskej posadnutosti. Ak prebývate v Ježišovi, tak nebudete posadnutí Satanom, nebudete posadnutí zlobou. Ak kráčate v Duchu Svätom, tak sa neprenecháte pokušeniu, ako sú dnes títo ľudia. Ak sledujete správy, ako sa ľudia prenechávajú ich diabolským túžbam a dokonca sú zabíjaní, zabíjajú sami seba, zabíjajú ostatných. Oni NEUNIKAJÚ súženiu. JEDINÁ cesta, ktorou budete schopní uniknúť diablovi a tomu čo on robí, je ak voláte k Ježišovi. Ak opravdivo prebývate v ŇOM. JEŽIŠ sľubuje, že bude s nami skrze Veľké Súženie, ale NESĽUBUJE, že by sme boli vytrhnutí z našej situácie. On sľubuje, že bude S NAMI v Skúškach a vo Veľkom Súžení.

Ježiš nám povedal, že možno budeme prenasledovaní, chcem vám prečítať, čo Ježiš povedal v Lukášovi v kapitole 21: "Budete zrádzaní dokonca rodičmi a bratmi, príbuznými a priateľmi, a oni niektorých z vás popravia, a budete NENÁVIDENÍ VŠETKÝMI kvôli MÔJMU MENU." ČI TOTO AZDA ZNIE TAK, ŽE TÍTO BRATIA V PÁNOVI UNIKLI VEĽKÉMU SÚŽENIU? Ale Ježiš nám sľubuje, že bude s nami V súžení. On vraví aj toto: "Ale ani jeden vlások na vašej hlave sa vám nestratí, ak vašou trpezlivosťou ovládate vaše duše." Budete schopní vytrvať až do úplného konca? Pridŕžať sa Ježiša? Upierať vaše oči na NEHO? - Ježišova milosť nech je s vami.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.