Ticho

22. července 2015 v 12:27 | Hans Künzle |  Ježiš je v nás

"Buď tichý Pánovi a čakaj na neho" (Žalm 37,7)

Ticho nie je miesto, ale stav. Ticho nemá takisto nič dočinenia s decibelmi, ani s neprítomnosťou hluku, cvičenie ticha je možné aj v hlučnom prostredí, každopádne je to ľahšie v tichom prostredí. Ticho sa utvára tým, že sa odpojí päť vonkajších zmyslov, že telesné dráždenie už viac nevyvoláva v duši žiadne pocity. Duša sa v tichu vzdiali od tela, pokiaľ je to len možné, vo vedomí v tomto stave nejestvuje už viac žiadne telo, lebo vedomie býva nasmerované na niečo iné. Cvičiť ticho znamená však mať aj myšlienky pokiaľ možno pod kontrolou. Myšlienky na hmotné a pominuteľné veci sú rušivými faktormi. Keď sa však tieto nechcene tlačia dopredu, tak ich zotierame nabok, okamžite ako si ich uvedomíme a opäť sa obraciame na to, čo nás ďaleko viac zaujíma a je našou všenajmilšou žiadosťou. A nakoniec cvičenie ticha tiež nie je čítanie, modlenie alebo akékoľvek rozjímanie o náboženských a božských témach.

Čo je teda "cvičenie ticha"?

Jediný predmet nášho vedomia je láska. Božia láska. Láska k Bohu a od Boha. V tichosti si budeme vedomí seba, že Boh je láska a že tu, kde sa láska vyskytuje v najnedokonalejšej forme, je Boh tiež. Všade, kde je láska, je život, keďže láska a život je to isté.

Boh je duch. Kde je život, je i Duch Boží, lebo Duch Boží je nedeliteľná láska. On preniká všetkým, dáva život dokonca kameňom a kovom, len v trochu inom tvare. Každá rastlina a každé zviera svedčí o Božej láske skrze vnútri prebývajúci život. Každý človek má vyšší život v sebe a teda aj lásku Božiu a, lebo je to to isté, aj Ducha Božieho. "Ale Utešiteľ, Duch Svätý, ktorého môj Otec pošle v mojom Mene, ten vás všetko naučí a všetko vám pripomenie, čo som vám hovoril" (Ján 14:26) Tento na Turíce vyliaty Svätý Duch je znovuprídený Kristus, ako to On zasľúbil.

Kristus je Duch Boží, je láska, svetlo a sila Božia v každom človeku. Naše vedomie bude teraz v láske k Bohu Kristovi vždy viac a viac spoznávať a duša sa stávať stále uvedomelejšou, že ako blízko je ku Kristovi, kdekoľvek sa ona zdržuje. Kristus ako svetlo a sila je vo vnútornom spojení k Otcovi. Otec je láska. Áno, Kristus a Otec v nás je jedno. Kristus je v Otcovi a Otec v Kristovi. Úsilie a túžba duše je teraz to, byť zajedno s Kristom a s Otcom. Zajedno s láskou (Otcom), so Svetlom (Synom) a Silou/Vôľou (Duchom Svätým). Ak je duša zajedno s Kristom, tak je naplnená s Duchom Svätým a tento Duch môže teraz pôsobiť na dušu a ona na telo a duša je tým Božím nástrojom.

Týmto budujú ony Duchom naplnené duše Telo Kristovo na Zemi. Fyzické Telo Kristovo sú z vody a Ducha zrodené duše, Telom, ktoré býva vedené jediným a nedeliteľným Duchom. Každý naplnený človek je vlastnou, osobnou formou jedného Ducha Božieho a napriek tomu, alebo práve tým, sú všetci jedno.

Duch, teda Kristus, sa vždy spája a nikdy neoddeľuje. Byť jedno je Božia vôľa a preto Ježiš hovorí: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa medzi sebou milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali." (Ján 13:34) Iba družná láska je svedectvom živého ducha v duši. Preto je ona prameňom života, Večného Života.

Každý spor, každé rozdelenie a každá nejednotnosť nie je od Boha. Ak je spor, ak je rozdelenie, vtedy uteká Duch, teda láska. To je porušením lásky a života. Tu je aj prameň disharmónie v tele, nielen v Tele Kristovom, ale aj v tele príslušných ľudí. Harmónia a mier, ktoré vždy vychádzajú z lásky, znovu sem nastoľujú život, či už duševný alebo fyzický.

V tichosti môžeme zakúsiť Krista. Prežívame, že čas a priestor sa pomíňajú a už len terajšok je jediná pravda. V terajšku spočíva večnosť. Ak je Kristus v nás, tak je v terajšku láska a život na večnosť v nás. V tichu sa stále viac uvedomujeme, zjednocujeme sa s Kristom, Otcom. Zakrátko zažívame Krista ako nesmierne svätého, nesmierne mocného, ale ako priateľa a ako brata. S bytím zjednotení s Ním dedíme tiež všetko, čo je Kristovo a Otcovo. Svetlo a silu, s ktorou On dáva pôsobiť na Zemi pre oslávenie Svojho Mena vo Svojej vôli. Byť zajedno s Kristom nemôže byť popísané s ľudskými slovami. Keď sme jedno s Ním, nič viac už nepotrebujeme na tomto svete, utekáme všetkým žiadostiam, nič si nepýtame, ani z tohto sveta ako aj nič v Nebi. Kristus je život. A život je už v nás. Staňme sa vedomí si ho!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama