Doba troch zvierat Zjavenia

22. listopadu 2015 v 14:42 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - Doba troch zvierat Zjavenia.

7. mája 1841 popoludní.

Otázka: Čo vraví Zjavenie Jána, kap. 13, verše 15-18: "A bolo jej dané, že obrazu zvieraťa dala ducha, aby obraz zvieraťa dokonca hovoril a pôsobil, aby boli zabití všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu zvieraťa. A pôsobila k tomu, aby všetci, malí a veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i nevoľníci, učinili si znamenie na svojej pravej ruke alebo na svojom čele, aby nikto nemohol kupovať alebo predávať, kto by nemal znamenie s menom zvieraťa, alebo s číslom jej mena. Tu je múdrosť na mieste! Kto tomu rozumie, nech spočíta číslo zvieraťa, lebo je to číslo človeka. A jeho číslo je 666."

Len píš v Mojom mene, Ja už viem, čo vám chýba!

Pre veľmi ďaleké veci nestačia vaše "predĺžené oči", aby ich videli. Pri stredne vzdialených predmetoch vidíte len jednostrannú kôru. A z veľmi blízkych nevidíte nič preto, lebo vám ležia príliš blízko a preto tiež poskytujú príliš málo záujmu.

Tieto verše Zjavenia možno predsa nahmatať rukami a vy ich nemôžete pochopiť! - Áno, čím je niečo ľahšie, tým ste pri tom tupší! - Nabudúce sa však pýtajte na to, čo sa zdá byť najľahšie! Veru, stanete sa pritom iste pokornejší, než týmito predloženými, nadmieru ľahkými štyrmi veršami! - A teraz dajte pozor:

V tejto kapitole je najprv reč o troch zvieratách: za prvé o hlavnom drakovi, za druhé o zvierati, ktoré vystupuje z mora so siedmimi desaťrohými hlavami a za tretie o zvierati na spôsob baránka s dvomi rohmi na hlavne.

Kto je hlavný drak, budete azda predsa už vedieť, keďže som vám už tak často a to najmä vo "Dvanástich hodinách" učinil dostatočné oznámenie o Mojom arci-nepriateľovi.

Ak však chcete poznať druhé zviera, potom obráťte svoj zrak na blízko položenú sebalásku a nájdete na nej potvrdené všetky atribúty (znaky)! - Vystupuje z "mora" všetkých chamtivých žiadostí a má "sedem hláv", čo znamená pre každé prikázanie lásky k blížnemu osobitnú s "desiatimi rohmi", ktorými sa prieči rovnako jednou ako druhou hlavou všetkým (Mojžišovým) prikázaniam. - "Ranená hlava" je všade trestná krádež a lúpež. Ale škodí to niečo zvieraťu? Ó, nie, lebo táto zranená hlava je predsa úplne liečená všetkými politickými štátnymi a obchodnými zákonmi. A tak žije celý svet pod takými zákonmi a koná podľa nich - a tým sa denne posmieva Baránkovi a jeho prikázaniam.

Tretie zviera vystupuje zo Zeme, vyzerá ako "Baránok", má však "dva rohy". - Čo to teda asi je? - Ja vám vravím, toto je vám najbližšie! Je to vodné zviera veľmi podporujúci a nakoniec dokonca seba zbožňujúci všeobecný priemysel, ktorý so svojimi dvomi rohmi priamo odporuje (hlavným) prikázaniam lásky! - Že je tomu tak, pozrite len do Ameriky a Anglicka atď.! (Dnes v roku 2002 všeobecný stav - pozn. sprac.)

Ako veľmi však toto tretie zviera je práve tento priemysel, ukazuje vám napríklad ukrutné, zlé zaobchádzanie s deťmi v anglických a amerických továrňach, keďže tieto musia často polonahé pracovať od piatich hodín až do vyše deviatej hodiny večernej stále stojace a to často už od svojich ôsmych rokov života. Nedostávajú žiadne školské vzdelanie - okrem svojho priemyselného otrockého určenia!

Ó keby ste mohli vidieť podstatu priemyslu so Mnou a skrze Mňa, povedali by ste: "Ó Otče, to je sám drak!"

Či nekoná toto tretie zviera všetku moc druhého zvieraťa, ktorého rana na hlave bola liečená? A či to nerobí tak, že takmer všetka Zem, to jest aspoň jej hlavní obyvatelia, úplne vzývajú druhé zranené zviera? Nehovorí sa všade o zbožňovaných kráľoch, kniežatách a iných (priemyselných zakladateľoch a vynálezcoch)? Nebudú sa im pomníka na celom svete? Nečiní najväčšie znamenia a nenecháva padať oheň z neba, to jest neučí celkom rozumne pred slepými ľuďmi, akoby taká usilovnosť bola vlastnou podstatou všetkého náboženstva a najdôstojnejšieho uctievania Boha, ak nie samo najlepšie zbožňovanie? - Aká je to predsa zjavná lúpež ohňa z neba, nahovoriť človeku, že Ja môžem byť uctievaný aj mrzkosťou! (Ale toto ešte potrvá len celkom krátky čas!)

Ó pozrite na to zvádzanie obyvateľov! Obraz zvieraťa s ranou mečom všetkej politickej spravodlivosti je teraz úplne živý! Ľudia boli nútení vybudovať tento obraz svojou krvou! A teraz sa skvie a hovorí a velí, usmrcuje a zbožňovaný všetkými červami a lichotníkmi, ktorí sú zato titulovaní "učencami" a "žurnalistami" a ešte nespočetný počet bzučiacich múch (burzoví špekulanti), ktorí chcú mať od všetkého niečo, aby tým niečo zarábali, bez toho aby pracovali.

Nech sa však teraz niekto opováži nezbožňovať toto zviera - tak veľmi skoro zbadá, koľko svetsky pre neho odbilo!

To však je "duch" (alebo "život") v obraze zvieraťa, že sebaláska a hrabivosť u všetkých veľkých sveta dosiahla najvyšší vrchol, to jest plné číslo 666, pri čom sebaláska je 600, ulúpený nebeský oheň 60 (to jest božie prikázanie sa desaťnásobne používa pre zištnosť!) a láska k blížnemu je konečne len 6 (to znamená platí najúplnejšie otroctvo)! - Namiesto aby sa dávalo za jednu sto, žiada sa za jednu sto.

Pozrite a pochopte teraz označenie "pravej ruky" a "čela", ako u veľkých tak malých, bohatých a chudobných, slobodných a otrokov! Či to nie je panovačnosť, buď skrze moc alebo svetský rozum? - Povedzte, či niekto teraz niečo zmôže bez tohto označenia! Čím je človek človeku bez tohto znamenia? - Vpravde vravím vám, keby niekto z vás mal dcéru, dá ju správne neoznačenému, alebo budú si oni žiadať neoznačeného? Môže niekto, ak nemá znamenie alebo ak neobdržal úrad od zvieraťa, učiniť ešte nejaké svetské šťastie?

Vy sami ste "označení" - až na Môjho sluhu, ktorého som s veľkou námahou zachoval doposiaľ ešte neoznačeného. Vravím vám však, keby som to dopustil, že by požiadal o jednu z vašich dcér, tu by ste sa na neho pozreli celkom zvlášť povážlivo a vľúdne by ste mu poradili, aby od toho upustil, keďže by sa to nemohlo učiniť, pretože nie je "označený"!

Ak by ste však toto učinili už s jedným, ktorého som vám v noci nocí učinil lampou, čo by ste ešte len učinili, keby sa iný "neoznačený" opovážil toto žiadať od vás? - Vravím: Skôr by ste nechali dcéry živé zamurovať - buď dobre porozumené!

Ja myslím, že ja vám teraz "označenie" azda už dosť jasné! Ktože môže teraz kupovať a predávať bez tohto znamenia?

Ale "42 mesiacov" sú skoro na konci, lebo prikázania lásky k blížnemu boli už viac než 5 krát sedemnásobne použité pre sebalásku. Ja vám však vravím, hľadajte ako zahladiť "znamenie" skrze oheň Mojej lásky, vtedy dospejete k pravému vnútornému životu!

Preto však je práve teraz také ťažké dospieť k vnútornému životu zo Mňa a vo Mne, že "znamenie" každého vypaľuje do sveta (to jest vyháňa do sveta a jeho klamu). Preto sa nechajte Mnou spätne spáliť od sveta zvieraťa skrze Moju lásku, tak nájdete život teraz a večne!

To vraví Svätý, Veľký, Prvý a Posledný. Amen, Amen, Amen!

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama