Farizejstvo dneška

26. listopadu 2015 v 16:01 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - Farizejstvo dneška.

19. júla 1841

Nie dnes, ale zajtra začni písať na hlavnom diele. - Dnes ti záleží a pochabo sa staráš o kázne a zlé ohovárania niektorých nadmieru slepých kamenných pápežencov, ktorí sú plní zištnosti, keďže sa usilujú buď o svetské poklady, alebo aspoň o neveľmi lepšie než turecky uspôsobené, lenivé blahožitie neba (ktoré pravdaže nikde nie je a večne nikde nebude). Mňa však chvália a velebia, keď to ešte dobre ide, len kvôli istému nebu, väčšinou však iba na oko kvôli svetským statkom a vysokým čestným úradom; a medzi nimi niet takmer žiadneho, ktorý by Ma chválil a prosil a miloval kvôli Mne Samému.

Aby si však nad tým ty a každý (rovnako zmýšľajúci) s tebou mohol nájsť najdostatočnejšiu, najuspokojivejšiu útechu, tak uvažuj predovšetkým v 23. kapitole Matúšovej o 13., 14. a najmä o 15. verši! Tieto tri verše ti dostatočne vyložia, ako to stojí s dnešným farizejstvom, voči ktorému bolo to židovské len prorocky predobrazujúce.

Potom však obráť listy a čítaj 23. kapitolu Lukáša a to tiež verš 13., 14. a 15.! Tu nájdeš Pilátovo svedectvo o Mne a veľké upokojenie pre teba! A opäť tiež spoznáš pravý pomer lásky terajších farizejov ku Mne. Či si nemyslíš, že keby som dnes prišiel do sveta a chcel uprieť pápežovi jeho pohanstvo, že by sa proti Mne nepostavil omnoho horšie, než kedysi Kaifáš?!

Veru, obrátil by sa na všetkých vládcov, aby Ma smel ku odstrašujúcemu príkladu pri najhroznejšom, večnom pekelnom preklínaní verejne upáliť ako najväčšieho arci-kacíra na plamennej hranici. Ukrižovaný bývam beztoho každý deň a každú hodinu mnoho-tisíckrát, ako i predávaný a zrádzaný! - Tomu rozumieš!

V 13. Jánovej kapitole však a to v 18. verši nájdeš, kto a čo sú teraz tí privilegovaní "jedáci chleba a pijani vína" a ako väčšinou o Mne zmýšľajú. Lebo veru, sú to tí, ktorí Ma doposiaľ vždy nohami pošliapavali!

Rozumej tomu dobre: Judáš bol pre nich len zlým prorokom a oni sú teraz in corpore (v tele) to, čím bol Judáš v zlom obraze!

Tvoj a váš stav však merajte podľa tretej kapitoly, verša 12. - 14. Pavlovho listu Rimanom. Tu zreteľne nájdete, ako je to s vami a čo je vám treba stále činiť! Lebo cez deň neprospievajú skutky temnoty; kto tu zápasí, nech zápasí so zbraňami svetla - a nechá tých, ktorí majú záľubu v obžerstve a v pijanstve zahynúť v ich komorách s vežami! - Vy však ste vo všetkých veciach čestní a nedržíte sa žráčov a pijanov, ale držíte so Mnou vo všetkej láske a trpezlivosti a miernosti a takto Ma priťahujete - tak budete žiť!

Keď však opatrujete telo, čiňte to tak, aby nebolo bujné a aby ste sa veľmi ľahko nemohli udusiť v tele a vo všetkom, čo je tela! Rozumejte tomu dobre! Lebo vy všetci máte ešte mnoho "tela"! Kto však padá v tele, ten vstáva horšie než plne zaťažený slon, ktorý padol do bahna.

Preto si aj vy zapíšte 14. verš onoho zmieneného listu náležite do srdca, tak pôjdete po rovnej ceste! Amen.

To vravím Ja, Ktorého stavební robotníci zavrhli a cez ktorého ešte vždy padli a tiež ešte do budúcna padnú. Amen.

Vďaka sluhu.

Ó, Ty môj najmilší Pane Ježišu, Ty pravý Utešiteľu! Všade a vždy nachádzaš najdôležitejšie a najpôsobivejšie slovo útechy pre nás úbohých slabých hriešnikov! - Preto ti buď všetka večná vďaka, večná chvála a všetka naša láska a vzývanie! A vždy aleluja a hosana v Tvojom najsvätejšom mene!

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama