Hora Kulm

23. listopadu 2015 v 14:53 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - Hora Kulm.

22. mája 1841 od 15,30 do 20 hodín.

Píšuci: K. G. L. - Andr. a Ans H..

Skrze Svojho sluhu zjavil Pán čo najmilostivejšie o ceste na horu Kulm pri Pischeldorfe v štajerskohradeckom kraji, podniknutej 19. mája 1841 Jakobom Lorberom a niekoľkými priateľmi, toto:

(N.B. Namiesto, aby sme išli zo Štajerského Hradca do Waizu, aby sme sa dostali na Kulm, dali sme sa okľukou cez Gleisdorf. A namiesto, aby sme išli priamo z Gleisdorfu do Pischeldorfu, dorazili sme na Ilzerstrasse (Sinabelkirchen), odkiaľ sme ešte len išli do Pischeldorfu. Na Kulm sme vystúpili až večer o 18,30 hod.)

Keď nabudúce vystúpite v Mojom mene na horskú výšinu, tu to zariaďte tak, aby ste sa za prvé vopred postarali o najbližšiu cestu a za druhé, aby ste na takej výšine pobudli aspoň tri hodiny.

Lebo, ak sa jedná o vonkajšie nazeranie na nejaký div, tu musia byť zmysly najprv istým spôsobom úplne nasýtené rozsiahlym pohľadom na vonkajšie veci. Týmto úplným nasýtením sa potom myseľ ocitne v akomsi omámení, ktoré nie je nepodobné vám známemu magnetickému stavu.

Keď sa potom v duchu lásky a všetkej pravdy obrátite na Mňa, až potom môžem spojiť vnútorné oko duše s okom ducha a toto dvojité vnútorné videnie potom predložiť pred oko tela. Tým potom môžete byť uvedení do stavu, v ktorom vidíte veci prírody v celkom inom svetle a uprostred medzi prirodzenými vecami objavíte duchovno tak, že toto sa zjavuje v presnom pomere s prirodzenými vecami, istým spôsobom priehľadne obrazne a teda zaujíma svoje stanovisko ako príčina k účinku.

Ak však použijete už jedlo, ktoré je počítané len pre žalúdok, tu po jedle pobudnete krátku dobu v pokoji a hovoríte, že to je treba kvôli tráveniu. Myslíte si teda, že taký pokoj je prospešný iba žalúdku, keď prijal jedlo? -

Ja však vravím vám, taký pokoj potrebujete tým viac, keď ešte veľmi slabý žalúdok vášho ducha trochu hýril. Lebo keď taký pokoj po nasýtení ducha chýba, tak postupuje zle aj duchovné trávenie. Každé jedlo však musí byť vždy najskôr strávené, než sa uvoľní látka podporujúca život a než vystúpi ako potrava pre vyšší život.

Lebo každá živina živí najprv najnižšiu potenciu života. Ak je táto nasýtená, býva látka zjemnená k službe života stojaceho na vyššom stupni sily a to tak dlho ďalej, dokým dospeje k vysokej sfére sebavedomia a konečne k úplnému nazeraniu a prehľadávaniu samej seba.

Teraz si predstavte, že keď ste sa dostali na takú vysokú duchovnú zásobáreň a vo veľkom hlade si tu v jednom okamihu mnoho uchmatnete, tu akonáhle sa takým rýchlym najedením cítite trochu nasýtení, bežíte preč, ako keby ste boli zlodejmi! - Pýtajte sa sami, kde je tu stravovanie a vystupujúce zjemnenie živiny?

Preto, ako už bolo povedané, zariaďte to nabudúce lepšie a to pre svoju slabú vieru, podľa ktorej ste viac či menej samí "Tomášovia". Lebo dokým niet čo vyzvedať a uchopiť, veru, tu ste ešte vždy v polovičnej viere a rovnako aj v polovičnej láske a v polovičnej dôvere. Ak si však niekto zaviaže oči alebo cúvne z miesta, kde som mu pripravil výstavný kus, potom nie som vinný Ja, ale on sám, ak nič nevidel a rovnako aj mnoho nepocítil.

Aby ste však napriek tomu dosiahli vnútorného nazerania slovom, ukážem vám a podľa poriadku predvediem ku koncu tohto spisu, čo sa zameškalo podľa Mojej trvajúcej neobmedzenej lásky a milosrdenstva. - Najprv vám však musí byť podrobnejšie vysvetlené a oznámené to prirodzené tejto hory, ako jej rozsiahle okolie a rozhľad, tak aj atmosférický obraz.

Čo sa týka samotnej hory, má ten istý pôvod ako Choralpa a Kleinalpa, ukázané vám už v predošlom roku. Lebo hornina má tú istú listovitú formáciu ako už známe dve alpy. - Jej sklon je od juhovýchodu k severovýchodu. Lebo takto sa oprela vyše sto siah silná listová kamenná masa ako spevnená periodická usadenina mora po hubovitom zvýšení zo dna o svoju vlastnú spodnú masu, keď táto spodná masa bola opláchnutá vtedajšími ešte veľkými vodnými prúdmi, čo vám ukazujú všetky tie malé pahorky, keďže sú často niekoľko siah pokryté až do výšky sto i viac siah so zaoblenými okruhliakmi so zamiešaným sypkým pieskom.

Objavíte dva zvláštne výbežky tejto hory, z ktorých sa jeden ťahá južne, druhý však viac východne s niekoľkými malými rozvetveniami. Tieto výbežky sú tam, kde stoja najvyššie, podobného pôvodu. Doliny však alebo vetvy týchto hlavných výbežkov nie sú nič než naplavenina. Úbočie smerom k severu a menšia vetva smerom k severovýchodu - je len forma pôvodného lomu z hlbiny a je jeho miernejšie a miernejšie vybiehajúcou pätou, vzniknutou sčasti odlomením vysoko nad svojím podkladom vyčnievajúcim skalným cimburím, sčasti však rovnako naplavením a usadením piesku a menších kamienkov, ktoré sem príval často dokonca priniesol so sebou a nechal tam padnúť.

Pozrite, to je teda základný útvar tejto hory! - Keď ste časom upreli zrak na pôdu, na ktorú ste vstúpili, tak sa vám aj tu nutne objavili malé zaoblené úlomky kremeňa len s tým rozdielom, že jeho farba nie je biela, ale červenkastá. Tento kremeň nie je toho istého pôvodu, ako biely kremeň na Choralpe, ale pochádza z Noemovej doby, kedy - ako vám už bolo trochu oznámené - veľkej potope, ktorá vtedy išla cez tri štvrte časti Ázie a cez celú Európu a cez severnú polovicu Afriky, prechádzala v Európe a západnej Ázii nadmieru prudká ohnivá erupcia, to jest asi 77 rokov pred potopou, ktorá potom nasledovala.

Že sa v podzemných vodných nádržiach tvorí usadením taká masa kremeňa, môžete spoznať z toho, že práve táto masa kremeňa sa tvorí aj v horných pozemských vodách hlienovitou usadeninou, keď si len trochu povšimnete nespočetne sa vyskytujúci kremeň na brehoch riek.

Vezmite si taký zaoblený kus kremeňa s váhou asi libru, vložte ho do kade s vodou, buď studničnej alebo aj niekde inde, kde udržujete vodu k protipožiarnej bezpečnosti, nechajte ho v nej ležať asi dva roky a potom ho odvážte na presnej váhe, tu zistíte, že sa za prvé stal ťažším a za druhé tiež celkom iste o poznanie objemnejším. Keď však už taká krátka doba, pokiaľ sa týka tvorenia kremeňa, dáva taký zreteľný prírastok, potom uvážte, aké silné tvorenie týchto kamenných más musí ešte len byť vo veľkých nádržiach od mnohých tisícročí.

Keď ohne prerazia z ešte väčšej hĺbky Zeme a na svojej bleskurýchlej ceste roztrhajú vodné nad nimi sa nachádzajúce veľké nádrže i s kôrou zeme v hrúbke niekoľkých tisíc siah nad vodami, potom sa musí stať, že pri takom výbuchu bývajú všelijaké roztrhané kamenné masy vyvrhnuté z hlbiny Zeme vysoko nad mraky, odkiaľ potom prirodzene spadnú sčasti opäť do priepasti a sčasti na povrch Zeme, kde potom, keď nejaká horská doska nebola ešte zdvihnutá, je nimi skoro nato spolu zdvihnutá. Áno, spadnú tiež už na vytvorené horské vyvýšeniny, ako sa to stalo aj u Kulmu. Lebo táto hora tu bola už vtedy, keď na severnej krajine - najmä medzi miestami Buch a zámkom, ktorý nechcem menovať, nastala taká podzemná ohnivá erupcia, od ktorej pochádza vám známa nerovnosť pôdy.

Ak len trochu obrátite pozornosť na smer údolí, tu ľahko objavíte, že sa všetky ťahajú viac či menej juhovýchodne. Toto nevraví nič iného, než ťah niekdajšieho veľkého vodného toku, ktorý mal kedysi svoj breh na korutánskych horách a na druhej strane na uhorských Karpatoch a teda takmer trojnásobnú šírku jadranského morského zálivu, v miestach, kde je najširší.

Neskôr sa voda viac a viac strácala a bolo potom vidieť len práve toľko jednotlivých prúdov tej istej šírky, koľko ešte teraz vidíte jednotlivých údolí. A zo všetkých týchto prúdov nezostalo teraz nič viac, než v údoliach sa vyskytujúce potôčiky, ktoré vytvárajú trochu značnejšiu rieku len vtedy, keď sa ich po dlhšom toku spojili stovky.

Nuž pozrite, keď nabudúce prídete na nejakú takú výšinu, či už je to zmienená alebo nejaká vami zvolená alebo Mnou určená, musíte svoju fantáziu a obrazotvornosť prebudiť v tomto pocite a vidieť dávny vek v porovnaní k prítomnosti a to len to, čo vám sama Zem poskytuje k nazeraniu, tak ste položili pravý základ k vnútornému nazeraniu.

V tom objavíte Moju prácu a budete obdivovať Moje staviteľské umenie a budete sa Mi približovať vo svojom vždy bdelším sa stávajúcom pocite.

Ak však nemáte na takom návrší robiť nič iného než čumieť na vápnom obielené hromady kameňa a dreva, tu učiníte omnoho lepšie, ak zostanete doma vo svojom meste, kde nemusíte oko tak namáhať, aby ste si s jedným pohľadom prezreli množstvo obielených hromád kameňa, ktoré sú okrem toho k väčšiemu potešeniu oka umeleckejšie a skvostnejšie vybudované než Mne nadovšetko protivné sídla statkárov, v ktorých prebývajú ľudia (ktorí sa preto považujú za viac než ostatní), pretože vedľa mnohých zvieracích vlastností majú ešte aj vlastnosti pijavíc a upírov, podľa ktorého to smutného predikátu môžu pre nič a za nič vysávať bez všetkých rozpakov svojim domnelým poddaným krv ich skromného majetku.

Každý monarcha musí síce pre pravé štátne potreby uložiť svojim poddaným primerané dane, ale že taký takzvaný "statkár" požaduje tiež od svojich domnelých poddaných dane, veru vravím vám, to je Mi odpornosťou. A keď sa taký takzvaný statkár nesnaží túto starú krivdu na svojich domnelo poddaných častými dobrodeniami pokiaľ možno zahladiť, bude raz musieť vydať tvrdý počet a bude sa musieť do posledného haliera dôkladne preukázať, k čomu ich použil. - Beda tým, ktorí svoje dôchodky prehýrili, premárnili a presmilnili! Veru, Ja ich nechám pochovať pod ich pekelnú lisovaciu komoru. A budú tak dlho lisovaní materiálom, z ktorého bola lisovacia komora vybudovaná, dokým nebude posledný kamienok rozpustený spadnutým dažďom na rosu a prach!

Nuž pozrite, preto máte z takej výšiny podrobiť nazeranie na také najposlednejšie veci tiež na poslednú dobu a potom sa na výšine uviesť do spočiatku zmieneného pokoja trávenia. Vtedy ste nazerali na veci v Mojom poriadku, riadne ste sa nakŕmili na Mojej tabuli sveta a tým dospejete aj k užitočne podporujúcemu tráveniu.

Ak máte so sebou aj ďalekohľady, použite ich teda podľa poriadku, ale nie naopak. A keď už začnete s tým, že ďaleko ležiaci budovy privádzate bližšie k vašim očiam, potom ich obráťte na chudobné chatrče a robotnícke domčeky. Vravím vám, že pohľad na taký príbytok chudoby poskytne vášmu citu, vašej fantázii a obrazotvornosti viac živej posily, než mnohonásobný pohľad na nejaké odľahlé otupené mesto alebo napoly rozpadnutý zámok alebo na celkom bezvýznamnú zvonicu pri kostole z kameňa, tehál a malty.

Či nie je každý strom, každá rastlina práve tak dobre a ešte viac živým chrámom, ktorým sa verne ukazuje Moja moc, múdrosť a láska tomu, kto pozoruje tento zaiste omnoho umeleckejší chrám duchom a jeho láskou? Preto je vám za prvé potrebnejšie pozorovať tento živý chrám Mojej lásky a Môjho zľutovania a až potom chrámy s vysokými zvonicami.

Lebo u vysokých zvoníc musím mať istým spôsobom ešte zvláštnu česť sedieť ako stály väzeň v nejakom pozlátenom tabernákule a čakať, kým kňaz, nútený svojím poriadkom alebo častokrát aj zvučným mešcom, Mňa vystaví úbohému, napoly a často aj vôbec ničomu neveriacemu ľudu, väčšinou k veľmi nezaujímavému nazeraniu, mumlaniu a vzývaniu. Po jednom alebo dvoch kovových požehnaniach so sprievodom kovového cinkania a zborového vrešťania, musím Sa však potom znovu opäť nechať nečinne zavrieť.

Že toto je najzrejmejší nezmysel, ktorý vymyslela neskoršia nádhery milovnosť, môžete bez ďalekohľadu spoznať na prvý pohľad z Mojich evanjelií a z prvých pravých cirkevných obyčajov z dôb apoštolov a ich nástupcov počas doby niekoľkých storočí.

Kde sa Ja spájam s hmotou, tam sa hmota stáva živou. Lebo so smrťou nemá jej živý Premožiteľ nič dočinenia. Kto Ma však hľadá v chlebe, nech verí, že Ja som ustanovil chlieb a víno na trvalú pamiatku Môjho sčlovečenia na Zemi, ale chlieb a vína musia byť čím sú; a nemusia byť zavreté, vložené a zasadené do mŕtveho kovu, ale musia byť zasadené do živej viery a do pravej lásky!

A ako chlieb má byť pravým chlebom, ktorým sa môže každý nasýtiť a víno pravým vínom pre posilnenie životnej sily a utíšenie smädu, tak má byť aj viera ako chlieb a láska ako víno!

Avšak v takých kamenných kostoloch je viera teraz ako hostia, ktorá obsahuje len formu chleba v najvyššie nenasycujúcej potencii a láska nie je buď vôbec žiadna, pretože niet vína - alebo je dočasnými záujmami zvodnatená, ako pri takzvanej "omšovej obety".

Viac vám o tom nemusím vravieť, pretože z toho mála môžete veľmi ľahko vyrozumieť, či pre ducha kvitnúci strom neposkytuje viac potravy, než taký chrám bez viery a chladný v láske.

Nuž, keď som vás zoznámil ako pre tento tak i pre budúci prípad so všetkým pravdivo vhodným, ukážem vám - ako to bolo spočiatku zmienené - ešte aj to, čo by ste tu mali zakúsiť na sebe samých, keby ste sa tak veľmi nutne nepotrebovali vrátiť na nocľah.

Keď sa niekde nachádzate v Mojom mene, tu veľmi krivdíte, keď sa o čokoľvek staráte, či je to zdravie tela alebo o iné náhodne možné nebezpečia spätného návratu. Lebo kde Ja vám slúžim ako vodca, tam ste uprostred noci, tak dobre skrytí, ako na jasné poludnie, či už ležíte, stojíte alebo idete. Či Mi môžete činiť výčitku, že vám bol pri nejakej ceste v Mojom mene skrivený len jediný vlas na hlave?

Že ste sa na tejto ceste trochu odchýlili od vlastnej najbližšej cesty, nemalo žiaden iný dôvod, než "činné svedectvo" (azda krátke zbožné pobudnutie v kostole), z ktorého ste mohli veľmi dobre spoznať, že človek často menej zo zlej vôle ako skôr z neznalosti, nastupuje najdlhšiu cestu k vytýčenému cieľu, bez toho aby uvážil, že aj v duchu - buď dobre pochopené - je priama cesta tá najkratšia.

Lebo u Mňa nie sú vôbec žiadne "vysoké úrady" a "sobotné kostoly" (v ľudovej reči "Sunnwendkirchen" alebo "Sinabelkirchen"), ktorými musíte najprv prejsť, aby ste dospeli ku Mne. A v Mojej veľkej štátnej správe som najnižšou a najvyššou inštanciou Ja Sám. Toto ste však nevideli, ale len veľmi slabo pociťovali.

Na hore celkom vo výške však, kde je chudobná kaplnka, ste asi veľmi zrejme telesne pocítili závan od východu. V tomto závane som vás ovanul, o čom vám zaiste veselo pokojná nálada a veľká posila vašich unavených svalov a tajuplné šumenie vrcholov ladných stromčekov podali nie nepatrnú zvesť, že by ste preto iste mohli povedať: "V posvätenom vetre z východu ovial ma Pán!"

Keby ste tu boli zostali priebehom siedmej hodiny a obrátili svoje srdce a oko ku Mne, videli by ste aj od hory až ku cintorínu tejto farskej obce, kde ste zostali, zmŕtvychvstanie, ako som ho dal vidieť celú minútu Svojmu sluhovi pod zákazom činiť vám o tom hlásenie. Aký obraz sa tu ukázal, môže vám sluha po tomto oznámení buď ústne oznámiť, ak to však chcete, jedného dňa nadiktovať!

Zostáva nám teda len ešte vysvetliť večerné zachmúrenie atmosféry. - "Večer" je svetská sféra človeka. Keď sa človek blíži k "ránu" a toto sa pred ním začína viac a viac rozjasňovať, tu býva nutné rannému pútnikovi ešte veľmi večerne zmýšľajúcemu, "večer" pokiaľ možno zahaliť, aby jeho oči nemohli nájsť žiaden vábivý predmet, ktorý by ho odviedol od obhliadky "večného životného rána"! Pozrite, preto bol aj večer tak veľmi naplnený výparmi zo zeme, aby vás rovnako poučil, že ak je niekomu otvorené "ráno" (aj keď tu a tam ešte trochu zachmúrené), nemá obracať svoje pohľady ku sparnému "večeru", ale ku "ránu života", to jest nie ku svetskosti, ale k tomu, čo je ducha a Mojej večnej lásky.

Budúceho dňa - na sviatok alebo v deň odpočinku - videli ste všetko v najčistejšom svetle bez najmenšieho sparného zachmúrenia. - Toto vám má povedať, že len v tichom "trávení" jedla Mnou podávaného sa konečne vyjasní všetko ponuré a temné a jasný sebavedomý názor potom vystúpi vo veľkej jasnosti zo života novo prebudeného rána do divuplného súcna.

Takto tiež uvažujte o tomto obraze vo svojom srdci! Kráčajte priamou cestou, snažte sa, aby ste nezabúdali na "zažívací pokoj", tak budete tiež v sebe veľmi dobre vidieť to osvietené ako "nové ráno" plné lesku a svetla, tak aj očistený "večer" vášho svetského života.

Učiňte si hory priateľmi, údolia na nazeranie pokory a Mňa Vodcom údoliami na hory pokoja a mieru, tak budete spoznávať teraz ako vždy a vo všetkej večnosti, že Ja, váš Otec, som sám tá pravá cesta, Svetlo a večný Život!

To vravím Ja, ten najlepší sprievodca. Amen.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama