Ježišovi. Modlitba srdca.

21. listopadu 2015 v 15:08 | J. Lorber |  Nebeské dary

Modlitba.

4. mája 1841

Ó môj najmilší Ježišu! Pomôž mi, aby som Ti mohol byť vo všetkom poslušný a nekolísal ani vľavo ani vpravo, ale vždy dával pozor na Teba, ktorý si jediný Tvorca a Dokončovateľ všetkých dobrých diel!

Ja sa Ti celý odovzdávam, prenechávam sa Ti úplne a kladiem sa so všetkými zmyslami a údmi k Tvojim najsvätejším nohám. Odovzdávam sa Ti so všetkými svojimi do Tvojej najsvätejšej vôle, do Tvojej najlepšej a najčistejšej prozreteľnosti, do Tvojej božskej ochrany a do Tvojej láskyplnej, najmilostivejšej vlády!

Ty si Ten pravý, jediný Otec, Boh a Pán! Tebe sa nikto nevyrovná a mimo Teba nie je už žiadneho! My všetci sme v Tvojej ruke, preto čiň s nami ako je Ti milé a daj, nech sa dokonale stane vždy na nás, v nás a skrze nás Tvoja najsvätejšia vôľa!

Lebo Tvoja vôľa je láska nad lásku, milosť nad milosť a zľutovanie nad zľutovanie! Preto daj, aby sme tiež vždy a večne boli len nástrojmi Tvojej milosti a čistými nádobami Tvojej lásky, zľutovania a cti. Ó daj, aby sme pre Tvoju nekonečnú lásku vždy dôstojne mohli nadovšetko vysoko velebiť Tvoje najsvätejšie meno z celej našej bytosti, či už je to v živote alebo smrti! Amen.

Ó, som nehodný Tvojej takej veľkej dobroty, môj Ježišu, môj Otče, môj Bože a Pane, ktorú mi stále tak nekonečne láskyplne preukazuješ! Preto Ťa však budem tiež večne chváliť, milovať a velebiť a všade a vždy oslavovať Tvoje najsvätejšie meno!

Česť, chvála, vďaka a láska buď Tebe, ó Bože, ako Otcovi, Synovi a Duchu svätému, teraz vo všetkej večnosti! - Amen.


Modlitba srdca.

4. mája 1841

Ó Otče, Pane a Bože, chválime Ťa, ďakujeme Ti! - Teba, Bože a Otče, uctieva stvorenie široko a ďaleko, všetky hviezdy a všetky nebesia sú plné Tvojej slávy. Všetci anjeli a všetky nebeské zástupy slúžia vždy Tvojej vôli! Cherubíni a Serafíni spievajú vysokým hlasom: "Svätý je náš Boh, svätý je náš Otec! Všetky Zeme, všetky svety, všetky nebesia sú plné Jeho veľkého mena!"

Ach, môj Bože a Otče, pomôž, pomôž, pomôž, aby toto Tvoje najsvätejšie, nado všetko mocné a silné meno mohlo byť posvätené aj nami a skrze nás! - Nedopusti, aby dakedy mohlo byť znečistené myšlienkami slovami alebo skutkami! Zmiluj Sa, zmiluj Sa nado mnou a mojimi a nado všetkými ľuďmi!

Hľa, môj Bože a Otče, Ty si mi čo najmilostivejšie dal do srdca jasné svetlo a dal si mi vedieť a zakúsiť tajnú múdrosť, ktorá je v skrytosti a jedine z Tvojej nekonečnej lásky a zľutovania vteká do môjho, ešte nanajvýš nečistého srdca! - Ó, skry Svoju božskú tvár pred mojim zločinom a stvor, stvor vo mne, ó Bože a Otče, čisté srdce a daj mi istého ducha, áno daj mi Tvojho svätého Ducha!

Nezavrhni ma, ó môj Bože a Otče! Uteš, uteš, uteš ma vždy Tvojou láskou a milosťou! Ach, môj Otče, Bože a Pane, obráť nás, tak budeme obrátení! Pomôž nám, potom nám bude pomožené! -

A zmiluj sa nad všetkými ľuďmi, dušami a duchmi! - Amen. Ó môj Ježišu, v Tvojom najsvätejšom, nadovšetko mocnom a silnom mene - Amen!

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama