Nové svetlo lásky

27. listopadu 2015 v 14:01 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - Nové svetlo lásky.

26. augusta 1841.

List z Greifenburgu priateľovi a neskoršiemu životopiscovi Jakoba Lorbera, Karlovi Gottfriedovi rytierovi z Leitnerov v Štajerskom Hradci. (Viď tiež "Dopisy Jakoba Lorbera" spolu s listinami a obrazmi z jeho života, vydané Novosalemským vydavateľstvom, v Bietigheime vo Württembersku.)

Milovaný a vysoko ctený priateľu! Bolo by mi nemožné zo svojej sily čo i len vo veľkosti slnečného prášku dôstojne perom podať zo všetkého toho, čo všetko som tu dvojito (telesne a duchovne) videl, počul a pocítil a ešte budem vidieť, počuť a pociťovať. - Veru, pre krajiny tohto typu by mal byť človek vybavený stovkou očí, uší a sŕdc! Lebo tu sa človek stáva s obyčajnými zmyslami riadnym duchovným lakomcom a nenásytníkom, keďže ho veľká, pádna hojnosť divov činí takmer bezmocným a musí sa pritom stále starostlivo pýtať: Kam s tým všetkým neprehľadným mnohým? Ako prinesiem túto nesmiernu žatvu pod moju úbohú strechu?

Veru, tu je toho veľkého a dobrého príliš mnoho, obzvlášť pre duchovné oko. Prejdem všetky tie rozsiahle hory a nedotknem sa všetkých tých mnohých prírodných zvláštností, zo všetkého najmenej mnohých, naozaj pozoruhodných miest a pod., ale čo sa týka prirodzene-duchovnej činnosti, tu Vám vravím, milovaný priateľu, tak nápadne viditeľne a na prvý pohľad dobre pochopiteľne by ma to ani vo sne nikdy nenapadlo! - Veru, keby sa tu slepec hoci len pri troche duchovne-lekárskej pomoci nestal ihneď vidiacim, tu by som sa sám musel stať neveriacim. Lebo kto sa tu nestane živo veriacim, u toho je každý krst i pomazanie celkom márne! - Ja som tu učinil skúsenosti, o ktorých som skoršie nemal ani tušenie. Bolo mi zažaté celkom nové svetlo. A v lúčoch tohto vzácneho svetla vidím nekonečné more divov a jeden div istým spôsobom celkom predstihuje druhý!

Najmilší priateľu! Pre tento okamih Vám nemôžem povedať nič iného, než že som za prvé už tak mnoho obdržal do pera od môjho vznešeného diktujúceho a mám najlepšiu nádej, že ešte všeličo nesmierne vzácne obdržím. A za druhé si však ešte dovoľujem pripojiť konečnú poznámku, že vám tieto moje duchovné zbierky ako písomne, tak aj pri náhodnej ústnej príležitosti nebudú bez duchovne užitočného prospechu!

Lebo takto to znelo spočiatku vo mne: "Pozri, dávam ti nové svetlo! Nestačí prelomiť kôru vecí, ako i drevo a dreň, ale (oplatí sa vidieť), čo sa tu stáva z kôry a z dreva a z drene. Kto to chce vidieť, ten sa pozeraj, aby správne videl! A kto tu chce počuť, počúvaj, aby všetko počul! A kto tu chce pociťovať, ten si polož ruku na prsia, počítaj každý tvoj tep a uvažuj, s akými pocitmi bol každý obliehaný! Až potom bude uvedený do stavu skoro vidieť seba a na pravý základ všetkým veciam. - Rozumej tomu dobre! Lebo pozri, to je nové svetlo lásky, ktoré ti ukáže vznikajúci plod v dreni, dreň v dreve a drevo v kôre. A rovnako tak podľa tvojho konania večný život v tebe! - Pozri, to je nové svetlo a čo tu obdržíš, to sa ti stane v tomto novom svetle. Amen. Pochop to dobre! Amen."

Pozrite teda, milovaný priateľu, súdiac podľa toho mála, môžete všeličo právom očakávať, čo vám iste spôsobí veľmi mnohú radosť. Ja som teraz len zberateľom, dúfam však, že čo najskôr budem aj sprostredkovateľom! Zatiaľ mám však predovšetkým len jedno prianie pre Vás, ako i pre všetkých ostatných milých priateľov, aby Vás totiž tento môj prostý dopis zastihol pri najlepšom zdraví!

Láska a milosť Pána Ježiša Krista buď s Vami teraz i večne! Amen. To je stále najtúžobnejšie prianie Vás večne milujúceho priateľa a brata v duchu.

Jakob Lorber s. P. (sluha Pána)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama