Palma ako vianočný dar

30. listopadu 2015 v 15:41 | Ježiš |  Vianoce
Vianoce - Palma ako vianočný dar.

(Prijaté Bohumírom Mayerhoferom 22. decembra 1873.)

Keďže chceš dcére svojho brata (Mch.) učiniť dar s palmovou rastlinou, a síce práve na vianočný sviatok, vysvetlím najskôr tebe a skrze teba jej, čím je palma v rastlinnej ríši a ďalej, ako sa práve palma čo najlepšie hodí ako dar tohto večera.

Aj ty by si jej mohol o tom povedať mnoho dobrého a krásneho; ale tvoje slová by vyzneli do vetra, zatiaľ čo tie Moje zostanú na veky, a to ako pre ňu, tak aj pre teba, pre vás všetkých i pre celé ľudstvo; a tak jej napíš:

Nuž pozri, Moje milé dieťa, dnes dostávaš ako dar tri palmové rastliny , ktoré vyrástli spoločne v jednom hrnci. Tieto tri palmy zodpovedajú úplne spolužitiu tvojej rodiny, kde ste tiež traja dospelí, ktorí totiž vedia, prečo a k akému účelu žijú.

Nepočítam tvojho najmladšieho brata, pretože je ešte príliš nedospelý; - vy traja ste rovnako spojení pod jednou strechou, a spojení podobne ako táto palma sa snažíte ku svetlu, ktoré sa v hojnosti vylieva na vás, a z tohto svetla nasávate všetky látky potrebné ku svojmu duchovnému vzrastu.

Palma ako rastlina vyháňa v prvej dobe len celé listy, pričom skrze rebrovité brázdy naznačuje síce svoju budúcu podobu listov a stoniek, ale nie je ešte vytvorená. Palma nasadzuje korunu z listov, zatiaľ čo listy pod ňou ležiace vädnú, usychajú, a tak sa celok pomaly posúva nahor a neprináleží vlastne ani k bylinám ani ku stromom.

Podobne ako palma po svojom vybudovaní speje ku svojmu cieľu - prinášať plody, podobne ako v najranejšej dobe je jej budúce poslanie len naznačené, rovnako tak obdobne v človeku je vyslovená jeho budúca bytosť driemajúcimi schopnosťami duchovného vzdelania v zrelšom veku, a podobne ako palma nie je celkom ani bylinou, ani stromom, ale stojí tu ako stredný článok medzi dvomi rodmi rastlinnej ríše, tak stojí aj človek, tento hmotne duchovný výtvor, medzi doma svetmi: telom spočíva v hmote a svojím duchom alebo svojou dušou je pudený ku vyššiemu svetlu.

Podobne ako palma, zhadzujúc korunu za korunou, ženie sa nahor a od koruny ku korune, od roka k roku, zjemňuje svoje šťavy, súc od pozemského viac a viac oslobodzovaná, a za pomocou svetla, tepla a lúčov éteru ide v ústrety prinášaniu plodov, ďatlí, skladajúcich sa len z liečivých a cukornatých látok, tak je to i s človekom, ktorý podľa svojho určenia odvrhuje rok čo rok jednu skúsenosť, jednu vymoženosť za druhou, snaží sa vždy vyššie a vyššie, zjemňuje svoj duchovný, náboženský cit a blíži sa stavu zrelosti, kedy potom plod jeho skutkov vyniká ako odmena za jeho boje a víťazstvá, podobne ako chumáč sladkých ďatlí na dlhej stopke, ďaleko nad lístím a ukazuje už zďaleka, aká skvelá bola žatva jeho skúšky života.

Tak zodpovedá palma celkom duševnému človeku - duchu a tak má tvar palmy tebe, Moja milá dcéra, denne pripomínať tvoje duchovné poslanie.

Ani neviete, Moje milé deti, ako mnoho duchovných podobenstiev spočíva v rastlinách a stromoch, ako tieto rastliny a stromy sú v súlade s ľuďmi, na ktorých území rastú.

Keby ste dokázali čítať v Mojej knihe prírody, užasli by ste, ako sa jedľa celkom hodí k obyvateľom hôr, alebo dub k obyvateľom rovín, lenže by bolo treba mnoho zväzkov pre ujasnenie vám toho všetkého, aby ste si len uvedomili toto tušenie, že nič nie je (iba) hmotné, ale že všetko je len duchovné, podobenstvom tvorivej myšlienky, ktorá sa mohla udržať jedine v súlade s miestom a okolím.

Či si myslíte, že i ten najmenší tvar machovej rastlinky nemá svoje "prečo", prečo je tak sfarbená, tak vyznačená, prečo sa v tomto stupni zemepisnej šírky vyskytuje práve tak a v inom inak? A veľmi sa mýlite, ak sa domnievate, že tieto rôznosti sú podmienené iba teplotou alebo pomermi počasia alebo výškovými pomermi.

U Mňa je všetko dobre premyslené, reťazou následkov, ktoré museli takými byť, ak sa mal objaviť celok, hodný Mňa, Tvorcu. Tak i palmy bývali a boli len tam, kam v súlade s celou rastlinnou vegetáciou a so životom zvierat a ľudí patria, keď som ich zasadil do oných krajín, kde som tiež určil Svoj príchod na Zem.

Nebolo to bez duchovného, áno hlbokého dôvodu, že som si pri Svojom vjazde do Jeruzalema zvolil palmu, nebolo to bez dôvodu, že obyvatelia zdobili svoje domy a pokrývali ulice palmovými ratolesťami. Bola to palma, ktorá im dávala najsladšiu potravu, bola to palma, ktorá poskytovala tieň ich domom, bola to palma, ktorá, súc votkaná do rodinného života, bola pre nich mnoho, bola mnohým všetko a predstavovala aj obrazne povahu ľudu, ako tam vtedy žil.

Palma bola znamením mieru; týmto znamením Ma pozdravovali obyvatelia dedín a miest a s touto palmou alebo s palmovými ratolesťami som vchádzal do Jeruzalema.

Mier, duchovný mier som chcel priniesť ľuďom, v ruke som mal znamenie ich domáceho mieru, a ako pri Mojom narodení, anjeli spievali: "Pokoj vám!", tak som ako dospelý muž chcel opakovať to, čo pri Mojom prvom objavení volali anjelskí duchovia celému svetu.

Mier som im chcel priniesť, pretože milujúce srdce nachádza svoju blaženosť opäť len v mieri. Že ľudia nedbali na Moje volanie, že ani v dnešný deň naň nedbajú, je ich vec, a ako kedysi Židia, nedbajúc na Moje otcovské volanie, sami si pripravili svoj vlastný osud, ako ho poznáte z dejín, práve tak i súčasné ľudstvo, bude si musieť len samo sebe pripočítať následky, ktoré nutne vzídu z jeho terajšieho mylného počínania.

Tebe, Moje dieťa, posiela Môj pisár mladé palmové rastliny; kiež sú v tvojom dome, v tvojom rodinnom kruhu znameniami mieru, ktoré ti majú pripomínať, že Moja náuka, súc založená na mieri, môže len v mieri prospievať. Snaž sa získať mier vnútri a udržiavať mier s vonkajším svetom.

Práve v deň, keď dostávaš tento dar, preniklo v blaženej noci všetkými nebeskými priestormi volanie: "Pokoj buď na zemi i v nebi!" A teraz, keď chcete dôstojne oslavovať tento veľký deň pre vašu malú Zem, teraz volám k tebe a k tvojim milým tie isté slová, ako som ich kedysi počul spievať Svojich anjelov, ako som ich bol obrazne ukázal pri svojom vjazde do Jeruzalema a po Svojom vzkriesení vyslovil ku svojim učeníkom, keď som k nim vstúpil cez zavreté dvere: "Pokoj vám!" tak volám k tebe, volám ku všetkým: "Udržujte si mier!", a palma mieru sa raz stane údelom každému, kto tu zmužilo bojoval a vydobyl si víťazstvo.

Také sú slová, ktoré ti, Moja dcéra, dávam ako veno pri zaslaní palmových rastlín, ktoré ti Môj pisár dal práve v deň, v ktorom by opäť vo všetkých srdciach malo zaznievať:

"Mier, áno, večný duchovný mier nech prúdi sem dolu v onen deň, v ktorom kedysi Pán a Tvorca zostúpil dolu, aby nám dal tento mier zdieľať tak, ako si to praje On, celý Jeho svet duchov, a ako tiež len mierom so sebou samým a s druhými môže byť splnené duchovné poslanie celého ľudstva!"

Preto teda: "Pokoj tebe i všetkým!" Mier bez lásky nie je možný, preto "milujte sa navzájom, milujte ľudí a milujte Mňa!" Čím viac sa vaša láska rozširuje, tým viac sa Mi približuje. Len keď ona rovnako vystiera svoje rameno "nado všetko" stvorené, len vtedy sa podobá božskej láske, len vtedy pripravuje a dáva mier, ako to v onej posvätnej noci mienili Moji anjeli, ako som im to hlásal Ja, a ako by ti to Môj pisár tiež rád vysvetlil týmto symbolickým znamením, aby ťa mier vždy sprevádzal, mier ti vždy stál po boku a ten istý pri každej opäť sa vracajúcej "posvätnej noci" sa stával vždy čistejším a duchovnejším.

Aby som posilnil, utužil jeho prianie, vzal som si za úlohu niekoľkými slovami zo Svojich úst vysvetliť a stanoviť to, čo by inak časom prišlo len vo forme prázdnych prianí a zase sa časom rozplynulo. - Toto buď namiesto Môjmu pisárovi dané tebe k dočasnému dôkazu, ako by nebeský Otec rad, aby všetky jeho tvorby boli chápané a pochopené, a to tým skôr Jeho deťmi, ktorým zažal už tak mnohé svetlá a u ktorých napriek tomu musí ešte odkrývať tak mnohú temnotu v ich srdciach. Amen.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama