Pokyn sluhovi pisárovi

27. listopadu 2015 v 14:01 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - Pokyn sluhovi pisárovi.

8. augusta 1841

Píš len! Lebo Ja už dlho viem, čo ty a Andr. H. W. chcete! - Toto vám však odpovedám:

Ty, Môj sluha, dobre uváž, aký úrad som ti prepožičal a koľko toho máš ešte urobiť, skôr než bude len hlavné dielo ("Domácnosť Božia") dokončené. Lebo k tomu budeš od teraz potrebovať podľa tvojho písania ešte takmer práve toľko, ako k tomu, čo je teraz už napísané. Pozri, na takú vec potrebuješ pri čulej usilovnosti ešte takmer rok, lebo nie si práve najobratnejším pisárom. A bolo by dobré, keby si každodenne mohol k tomu použiť päť hodín.

Lebo látka hlavného diela, ktorá má byť ešte prejednávaná, je: Tri dni dlhého pobytu u Adama (po sabate), kde sa vyskytnú ešte neslýchané veci k najhlbšiemu povšimnutiu každého, komu sa to dostane čítať. Potom nasleduje návrat do nížiny a krátky prehľad všetkého vtedajšieho obyvateľstva Zeme. Potom Adamova smrť a postupne dejiny všetkých jeho vám známych detí hlavného kmeňa až po Noema; a tak medzi iným zmiešanie detí Jehovu s krásnymi dcérami nížiny. Potom v krátkom prehľade Jehovove vojny, Noeho povolanie, kazatelia volajúci k pokániu poslaní do nížiny, pokyn Noemu ku stavbe archy, jeho vysmievaná a ohrozovaná práca; jeho strážcovia. Potom veľké zemetrasenia, viditeľné znamenia na oblohe; a nakoniec ešte len potopa so všetkými svojimi predošlými a po nej nasledujúcimi zjavmi. A odtiaľ potom ešte niekoľko pohľadov až ku Abrahámovi a veľkňazovi Melchisedekovi a ešte niekoľko ďalších slov.

A až potom je tu koniec hlavného diela, ku ktorému potom ešte budú pripojené už dané hlavné vedľajšie slová, ktoré budú svojím časom podrobnejšie označené.

Pozri, toto má a vyžaduje si ešte hlavné dielo! - Čaká tu však ešte aj veľké množstvo prírodných svedectiev a odhalení hviezdnej oblohy, ako i duchovného sveta všade na a medzi slnciami, zemskými telesami, mesiacmi a kométami.

Tu počítaj, ako budeš s tým všetkých za dva roky hotový! Lebo dovtedy to má byť hotové - to jest, ak to chcete a ak vám na tom záleží.

Ak vám však na tom práve toľko nezáleží, tak mám už ešte iných sluhov a to v iných krajinách, ktorí také veľké dary prijmú a dokončia ich až do poslednej čiarky.

Pozri, Ja ti nehovorím, čo máš robiť, ale ak máš Moje slovo, potom mu venuj aspoň každodenne, s výnimkou sviatkov, okolo osem hodín počas dvoch rôčkov, aby si dokončil všetko, čo má zatiaľ najväčšiu dôležitosť.

Lebo ľudia majú z toho skoro úplne spoznať, aké márnivé a pochabé je všetko ich konanie a zhon!

Čo sa týka tvojho ostatného chcenia, najmä v reči tónov, k tomu máš svoju slobodnú vôľu. - Je však vždy hriechom lenivosti, keď človek ľahkomyseľne nedbá na niečo, čo odo Mňa obdržal, skôr než mu to odnímem tým či oným spôsobom.

Pozri, Ja som ťa duchovne učinil pre ľudí vychovávateľom srdca a lásky. A toto činiť a sám obrátiť svoj život podľa slova, je ti Mnou uložené. - Nebude pripočítané za zásluhu, že to dostávaš; lebo je to len veľká milosť pre každého, kto to dostáva; ale za zásluhu bude počítané len žitie podľa slova vo všetkej láske, trpezlivosti, miernosti, vo všetkej viere a dôvere, všelijakom sebazapieraní a trpezlivom znášaní všelijakého kríža a mnohých utrpení, aby sa tým srdce stalo úplne čisté od všetkých škvár sveta.

A tak máš už úplne čo robiť s týmto vychovávateľstvom a preto sa budeš ťažko môcť venovať ešte niečomu inému. Ale bývať môžeš všade - len nie vedľa nejakej neviestky, dobre rozumej!

Ak je teda W. tým poslúžené, potom môže tvoje požehnanie skryto posilňovať jeho detičky. A vo voľnom čase im môžeš tiež byť v mnohom nápomocný. Ale takzvané miesto vychovávateľa so všetkými jeho požiadavkami ti teraz nie je možné prijať. - Ale ak sa presťahuješ, potom to učiň celkom nepozorovane. Lebo istý svet tu v mieste nesmie z toho nič pozorovať, inak by sa preto mocne pohoršoval a vy potom kvôli nemu.

Pochop to dobre! Lebo ktosi pozoruje stovkami očí tvoje kroky a číha, aby našiel niečo, čo by mu bolo nápadné. - Keď raz W. zmení úrad a miesto, potom môžete byť vospolok bez starostí. Zatiaľ však len pri patričnej opatrnosti.

Potom počuj ty, W.! Istí (ľudia) si beztoho myslia, že sluha udeľuje tebe a tvojim deťom potajomky vyučovanie v luteránstve a vo všelijakom takzvanom proti-katolíckom kacírstve a hudba je len politickým pláštikom.

Keby tu teraz sluha L. dá naraz výpoveď a potom sa presťahuje k tebe, W., tak by to mohlo veľmi ľahko zapríčiniť niektoré malé mrzutosti. - Aby sa tomu predišlo, treba takto podržať terajšiu sluhovu izbu ešte pol druhého mesiaca. A v pravej dobe vám už oznámim, ako celú tú vec usporiadať.

Okrem toho nech sluha v tej dobe u Ans. Wortemsiga ("Príčinlivého pre Slovo") príliš nemení svoj poriadok, to jest keď sa presťahuje k tebe Willig, nech sa ešte aspoň dva až trikrát týždenne stravuje u neho a inak, ako zvyčajne, pokiaľ možno denne (u neho pobudne).

Predovšetkým sa však ty musíš, W., tiež prijateľne dorozumieť so svojou ženou, ak má ona svoje požiadavky o tom, čo sa dohovorilo, predniesť sluhovi! Lebo veľmi šetrne sa vždy snaží zjednodušiť aj tie najpotrebnejšie požiadavky. Ty tomu budeš dobre rozumieť, ako je to mienené.

Túto radu dobre uvážte a podľa toho konajte!

To vraví Ten, ktorému sú všetky veci známe! - Amen, amen.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama