Prirodzená a duchovná obnova domu

24. listopadu 2015 v 17:20 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - Prirodzená a duchovná obnova domu.

26. júna 1841 od 15,45 hod.

Píšuci: K. G. L. - Andr. a Ans. H.. - Otázka: J. G. prosí o vysvetlenie, či a pokiaľ sme v sprievode ochranného ducha.

Na to odpovedal Pán čo najmilostivejšie skrze Svojho sluhu J. L. toto:

Podľa toho, aká je u človeka viera, taký je i jej účinok. Lebo viera je ono mocné puto, ktorým sú telo, duša a duch navzájom spojené.

V telesnom svete nemôže nastať nejaký účinok, aby nespočíval na duchovne. Ak niekto pociťuje nejakú potrebu, to jest dokým sa sám prirodzene stýka s prirodzeným svetom, tu hľadá tiež ihneď nejaký prostriedok, ktorý by účinne zodpovedal jeho potrebe. Keďže však každý človek je vo svojom počiatočnom bytí nutne len prirodzený, vie preto málo o duchovne, bez toho aby ho videl a počul - a to preto, že ako bolo povedané, on sám je ešte prirodzený.

Ako však všetko prirodzené je chybné (krehké), tak je aj človek, čo sa týka tela.

Čo asi učiní domáci pán, ak sa na jeho dome ukážu pukliny alebo iné nedostatky, ktoré ho uvedú do strachu, že keď tomu skoro neodpomôže, dom sa nakoniec stane taký uvoľnený, že tiež nebude môcť klásť odpor ani najmenšiemu otrasu? Nechopí sa domáci pán tu ihneď (vhodných) prostriedkov, aby svojmu domu dal opäť náležitú pevnosť? - On to iste učiní, pokiaľ nie je vlažný a všíma si dobre poškodenie svojho domu.

Čo súdite, ktorých prostriedkov sa tento domáci pán asi chopí? - Nemusíte dlho hádať a ihneď ho nájdete ako necháva svoj dom obzrieť jedným stavebným znalcom. Keď však stavebný znalec povie domácemu pánovi: "Počuj priateľu! S tvojím domom to vyzerá zle! Lebo chyba, ktorá sa tu ukazuje na stenách, pochádza od zlého základu. Čo ti prospeje, ak nechám rozpukané steny nahodiť maltou a omietnuť ho zvonka ako z vnútra? Ak príde najslabší otras zeme, potom ťa aj s tvojimi pochová pod sutinami."

Ak však domáci pán počuje od stavebného znalca také svedectvo, zmalomyseľnie nad veľkým poškodením svojho domu a radí sa sám so sebou: "Čo si teraz počnem? Mám veriť tomuto stavebnému znalcovi, celkom zbúrať dom a od základu vybudovať nový, čo by predsa bolo spojené do značnými výdajmi? Alebo mám povolať ešte iných stavebných znalcov tohto odboru a môj rozpuknutý dom prenechať ďalším obhliadkam?"

Takto premýšľajúc radí sa u seba: čo sa týka rady prvého stavebného znalca, je o sebe pravdivá. Ale ak sa pritom jedná o postavenie nového domu, nie je pre opravu tohto rozpukaného domu potrebná. Lebo nový dom možno postaviť všade; tu však ide o možnú opravu terajšieho poškodeného domu!"

Tak sa prikročí k novej porade, ku ktorej je povolaný nielen jeden, ale niekoľko staviteľov. Teraz však niekoľkí z nich rozhodnú ako ten prvý. Ostatní navrhujú prostriedky, ako môže byť tento dom opäť znovuzriadený tak, že bude taký pevný ako nový na pevnom základe.

Čo teraz súdite, pre ktorú radu sa domáci pán priaznivo rozhodne? Iste pre žiadnu inú než pre druhú radu.

Nuž pozrite, telo každého človeka nie je nič iného než pohyblivý dom ducha.

Tomuto domu hrozia často rozmanité nebezpečenstvá. Tieto nebezpečenstvá sú istým spôsobom už skutočné trhliny v dome alebo sú takého rázu, že by dom podľa skúseností iných domov, mohol ľahko dostať životu nebezpečné trhliny.

Keďže prirodzený človek toto dobre vie, čo je pritom tiež asi prirodzenejšie, než že sa všelijako radí, akým vhodným spôsobom by mohol svoj buď už rozpukaný dom opäť znovuzriadiť, akoby bol nový, alebo ak vidí iné rozpukané domy zo svojho ešte nerozpukaného, premýšľa potom, ako by svoj dom uchoval pred poškodením.

Aj on sa obráti najprv - podľa rady slova, ktoré som hovoril ku všetkým ľuďom - na Mňa, ako hlavného staviteľa. Ale tento Staviteľ žiada, aby bol chatrný dom celkom zborený a na jeho mieste postavený od základu nový a pevný.

Ale taká rada stojí pána domu príliš mnoho. Preto sa obráti aj na iných, aspoň podľa jeho mienky stavebných znalcov. Z nich mu mnohí radia tak ako hlavný Staviteľ, preto tiež nemajú jeho schválenie. Iní však, ktorí sa pevne a nepochybne nedržia veľkého Staviteľa, dávajú mu radu na opravu, ktorou môže udržať a upevniť svoj dom takmer ako nový - ktorú to radu podvedený domáci pán tiež presne poslúchne.

Čo však súdite, je táto rada dobrá? - Pre domáceho pána je síce dobrá, keďže zodpovedá jeho prianiu. O sebe však nie je dobrá, pretože dom dosiahne len zdanlivú, nie však skutočnú pevnosť.

Pozrite, tu účinok viery! Toto puto spája teraz majiteľa domu so samotnou potrebou samotného domu a s nepríliš mu nákladnou jeho pomocou. Ale aká je viera, taká je aj pomoc! - Pýtajte sa však sami, ako sa toto vyníma u Mňa?

Dám vám malé podobenstvo a nech vám poslúži ako duchovné zrkadlo, v ktorom máte poznať obraz výdajov sa obávajúceho majiteľa domu, ako ho to nakoniec stojí omnoho väčšiu námahu a prácu, keď svoj dom vymaže, namiesto aby ho ihneď zrútil a pri vedení veľkého Staviteľa postavil nový pevný dom.

Také je však podobenstvo: Niekto má najúplnejšie, najpresvedčivejšie vedomie, že panovník štátu je taký blahosklonný, dobrý človek, že každý, kto u neho niečo žiada, obdrží to bez všetkej ďalšej ťažkosti. Hoci to vie, netrúfa si núdzny pred prah panovníka, ale plazí sa u všetkých dvoranov, ktorí mu tak sťažia konečný prístup k panovníkovi, že sa mu zdá holou nemožnosťou dostať sa dakedy k panovníkovi a ešte menej u neho niečo obdržať.

Preto potom zostane tiež stáť u dvoranov a hľadá všetko u nich a korešponduje v nepochopiteľnej podliezavosti s panovníkom.

Panovník však vidí túto váhavosť a aby na prosebníka neučinil žiaden nátlak, nechá ho tiež pri tejto pokornej podliezavosti až do doby, kedy je to panovníkovi prílišné, že pri všetkej jeho neobmezenej dobrote a blahosklonnosti nechávajú sa úbohí ľudia zviesť, že sa inými zištnými prostredníkmi boja hlavného Pomocníka a hľadajú pomoc u tých, ktorí nikdy nemôžu pomôcť a aj keby mohli, potom nechcú, pretože sú zištní, a tiež preto nie, že by sa panovník na nich zle pozrel, keby si osobovali niečo, čo predsa vždy jedine a výlučne bolo, je a bude vecou samotného monarchu. Pozrite, ako ukazuje toto podobenstvo, tak je to s človekom, ktorý hľadá pomoc niekde inde namiesto jedine u Mňa.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama