Výchova matkinho synáčika

24. listopadu 2015 v 17:20 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - Výchova matkinho synáčika.

24. júna 1841

Počuj, tvojho syna ovládajú traja duchovia zlého druhu! A číslom jedna je tu: veľkopánsky lenivý!

K nemu sú však pridaní dvaja iní zdola! - Jeden stále pomýšľa na radovánky, nech už spočívajú v čomkoľvek! - Tento duch ťahá so sebou ku svojej ochrane ducha odporu, skrytej alebo zjavnej odbojnosti a tak aj všetkej lži a všetkého klamu.

Pozri, lenivý nemá a nechce žiadnu činnosť, ale jeho vecou je: lenivo požívať. - Druhý je takmer jeho dvorný šašo. A tretí je stráž a stará sa o to, ale sa skôr musí starať, aby sa duchovi lenivosti, chcejúcemu stále sladko konať, nestala pokiaľ možno žiadna ujma.

Pozri, to je vlastná skrytá príčina (duševného zla syna), čo tu je neznalý následok toho, že chlapcovi bolo príliš nadržiavané z matkinej strany oproti dcéram, čím sa stal ako dieťa potajme príliš voľnej vôle a v tvojej neprítomnosti činil čo chcel, pretože dobre vedel, že jeho sestry zo strachu pred matkinou výčitkou ti nemohli nič oznámiť o všetkých tých tajných chlapčenských vylomeninách a tiež si netrúfali (čo je trochu prípadom ešte dodnes.)

Avšak z čoho Ja neobviňujem matku, z toho ju neobviňuj ani ty, keďže materská láska je väčšinou slepá a vedľa náklonnosti jej srdca nič nepozoruje z toho, ako sa liahne z takého tepla slepej lásky zmija za zmijou.

Ale keďže sa teda vec má tak, je teda predovšetkým nutné opäť pomôcť nemocnému. - Recept je tento:

Za prvé, žiadaj do budúcna od všetkých tvojich detí otvorené priznanie o ňom.

Za druhé nenechávaj chlapcovi teraz vôbec žiadnu slobodnú vôľu! Predpíš mu preto pre zostavenie čo najpresnejšie určité zamestnanie, ktoré pod prísnym trestom musí presne vykonávať, tak u neho veľmi skoro usmrtíš (prázdnu) chuť na zábavu.

Za tretie nechaj sa ho pred každým zamestnaním asi štvrť hodiny dlho nahlas modliť a to vždy veľmi pomaly v dobrom uvážení "Otčenáš" a potom niekoľko vhodných miest zo Žalmov Dávidových, z prorokov a všeličo z knihy Sirach. Tým bude veľmi skoro zbavený svojej zlej spoločnosti.

A v tomto môže potom stále pokračovať pre večný život a raz k možnému istému získaniu Mojej milosti, ktorá váži viac než všetky vysoké školy škôl.

Za štvrté sa však nesmieš u seba, t. j. v srdci hnevať, ale uvážiť, že Ja, tvoj nebeský Otec, dávam na Zem všetkým Svojim nasledovníkom väčšinou im primeraný kríž, nad ktorým nemajú reptať, ale všetko Mi obetovať. - Čiň podobne, tak vydláždiš svojim deťom cestu drahokamami.

Neviaž sa, za piate, príliš na prospech (svetskej) školy, vieš predsa beztoho, za koľko ona u Mňa platí! - Čo záleží na tom, či niekto o rok skôr či neskôr bude schopný slúžiť svetu!? - Ale všetko záleží na tom, ako skoro Ma pozná a začne milovať! Lebo nie od sveta, ale odo Mňa prichádza všetok život!

Za šieste neposlúchaj, čo by chlapec rád; lebo všetko tu pochádza od skrytého našepkávania oných zvonka pôsobiacich duchov, ktorí by tým či oným spôsobom chceli obdržať prístup. Vo vlastnej voľbe zamestnania je tiež vždy sebaláska a svojvôľa u detí, keďže by sa chceli stať len tým, k čomu pre svoju zmyselnosť majú prevažnú náklonnosť, to jest podľa pudenia ich zlých, v nich prebývajúcich duchov!

Za siedme musíš s ostatnými chlapcami nemenej tak zaobchádzať - s Petrom ako s Pavlom. A tiež najmladšiemu nepovoľuj v jeho žiadosti, len ak prosí; a potom mu daj len toľko, koľko je žiaduce ku tretine jeho uspokojenia. Potom vyrastie telesne zdravý a pokiaľ možno s riaditeľnou vôľou.

Zachovávaj presne týchto sedem bodov, tak ihneď spozoruješ na svojom chlapcovi iné výsledky.

Povedz však aj dievčatám, aby mu dali pokoj a nedráždili brata bezcennými slovami, na čom neľpie mnoho súrodeneckej lásky; ale nech sa za ešte neprebudeného brata modlia a takto ho milujú, namiesto aby ho, ako bolo povedané, dráždili a hnevali neustálym a všelijakým štípaním. - Tvoja žena nech sa chová ako ty!

Ak však niektorý zo súrodencov uvidí chlapca činiť niečo neprístojné, má sa ti to, ako už bolo spočiatku poznamenané, potajme ihneď bez obalu oznámiť - avšak pozor, aby sa to stalo z lásky a nie z pomstychtivosti! Lebo za pomstychtivé udanie, ktoré by sa azda ešte stalo s priklamaním, mohol by som udavača citeľne potrestať!

Čo ti však bude vždy zrejmé ako neužitočne činné na chlapcovi, k tomu ho zaviaž na budúci deň a keby to nestačilo, aj na niekoľko dní, aby to isté presne vykonal ako svoju školskú úlohu pri najprísnejším potrestaním; a v krátkej dobe ho zbavíš všetkej zmyselnej chuti na zábavu!

Pochop to dobre a konaj podľa toho! - Všetky tvoje deti sú však viac či menej trochu lenivé v tej či onej veci, preto dávaj na všetky pozor! Nepúšťaj ich do iných domov, ktoré sú teraz všade plné zmijí, hadov a škorpiónov! Aké ľahké je tu zlé dedičstvo!

Ja som ti teraz všetko ukázal až do posledného. Konaj podľa toho presne vo viere a v láske, tak vyskúšaš silu Môjho slova.

Toto ti vraví tvoj Emanuel, vysoko a nadovšetko svätý, vo všetkej láske! Amen.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama