Život

30. listopadu 2015 v 15:41 | Ježiš |  Vianoce
Vianoce - Život.

Vianočný dar materialistom a ateistom.

(Prijaté skrze Bohumíra Mayerhofera 25. decembra 1872.)

Pretože Ma prosíš, aby som ti dal slovo, aby tento deň posvätenia bol náležite pre celé ľudstvo posilnený duchovným darom, vypočujem tvoju prosbu a podám ti o tejto už častejšie prejednávanej téme, totiž o "živote", hlbší výklad, práve v tento deň, v ktorom všetci slávite pamiatku, keď som pred tisíc a mnohými rokmi položil základný kameň k vlastnému duchovnému, budúcemu životu, aby som vás povzniesol, ak učiníte zadosť ľudskej dôstojnosti na svojej pozemskej dráhe.

O dnešnom dni, o jeho dôležitosti ako spomienkovej slávnosti a o tom, ako by mal byť oslavovaný, som vám už viac povedal; či ste podľa toho konali a ešte budete konať, ako ďaleko ste tieto slová nasledovali alebo nie, to prenechávam každému jednému zvlášť.

Dnes vám chcem ukázať hlbšiu, duchovnú stránku niečoho iného, totiž života, o ktorom ste už dostali tiež mnohé vysvetlenia; táto stránka, ako vraví názov dnešného slova, je určená tým ľuďom, ktorí následkom svojho slabého vedeckého poznania Mojej povahy a svojich vlastných pováh by Ma radi zo seba vydišputovali a pokiaľ možno sami seba postavili za bohov veriacemu davu!

Vy sa Ma spýtate: "Ale prečo, Otče, chceš kázať hluchým? Veď oni Tvoje slová nečítajú, a aj keď ich čítajú, neprikladajú im vieru!" Ja však na to odpovedám: "Čo nie je, to môže byť!" Nebude vždy trvať doba, keď ľudia, pyšní na trochu svojho rozumu, budú môcť zapierať Moju moc alebo Ma beztrestne kritizovať! Môžu si prehlušovať svoje lepšie hlasy srdca ako chcú, aj v ich živote predsa nastanú pomery, keď všetok ten ich učený brak nepostačí, aby im zadovážil útechu a pokoj, a potom možno, hoci už neskoro, si spomenú, ako často "dávali záplatu vedľa diery".

Pri všetkých Mojich slovách musíte vždy uvážiť, že vy nie ste hlavná príčina, prečo podávam tieto mnohé vysvetlenia o Sebe, Svojom stvorení, o vašom vlastnom ja a o vašom vlastnom určení ako ľudí, ale že, podobne ako kedysi slová zaznamenávané počas Mojich učiteľských rokov neboli hovorené a zaznamenávané len práve pre Mojich učeníkov a tamojších stúpencov, ale aj pre vás a pre všetkých ľudí a duchov; tak sú aj teraz všetky tieto dané slová rovnako slovami jedného Boha, slovami najvyššej Bytosti, ktoré to slová práve tak ako On sám sa nemôžu stratiť alebo ocitnúť v zabudnutí.

Práve dnešný deň Môjho niekdajšieho zostúpenia na váš malý svet má byť teda dňom, keď chcem opäť zažať duchovné svetlo neveriacim, podobne ako kedysi židovskému národu, takmer celkom ponorenému do hmoty.

V jednom skoršom slove som vám vravel, že kde je svetlo, tam je teplo, a že najmä teplo, ktoré je prebúdzané záchvevmi hmoty, práve týmto chvením spôsobuje pohyb alebo život. V celom vesmíre je teda stále chvenie, ktoré vyvoláva život, to jest rozklad najnepatrnejších atómov a prvkov, priťahovanie alebo odpudzovanie, spájanie alebo oddeľovanie, a týmto spôsobom vznikajú a opäť zanikajú veci, bytosti a typy ovzdušia. Tento všeobecný zákon tvorí, udržuje a ničí ako najmenšie, tak i najväčšie telesá, molekuly ako i svetové telesá.

Tak, ako som to teraz popísal, predpokladajú aj vaši učenci o všeličom, že to vzniká, trvá a opäť zaniká; lenže, keďže však poznajú len účinky, nie však príčiny, domnievajú sa, že toto vznikanie a zanikanie sa patrí pripočítať buď náhode alebo asimilačnému zákonu, ktoré musia pôsobiť práve tak a nie inak. Chcú prijímať len to, čo vidia alebo čo môžu celkom vnímať svojimi zmyslami, čo je nad to, pre nich netrvá, neexistuje.

Duchovno prijať nechcú, pretože im samým chýba obdobný duch k jeho pochopeniu!

Prijať Boha, Ktorý rovnako stvoril i tieto nimi často uznávané prírodné zákony a stále ich udržuje vo svojich normách, to sa týmto učeným pánom, pretože by sa mali skloniť pred rozumnejšou bytosťou, nezdá byť primerané ich dôstojnosti a tak, než aby pred celým svetom otvorene vyhlásili svoju podriadenosť, radšej Ho popierajú. Aby som im však teraz podal dôkazy, že existuje Boh, že to nie je "náhoda", ktorá dáva v tvorbe chemické zlúčeniny alebo iné nemeniteľné zákony, ktoré by zaiste mali predpokladať jedného zákonodarcu, porazím ich s ich vlastnými zbraňami; ich dôkazy, že Boh niet, podávajú totiž práve najväčší dôkaz, že Boh existuje a bude existovať, nech si proti tomu konajú prednášok a píšu kníh, koľko chcú.

Nuž pozrite, Moji milí, ctení páni prírodovedci, filozofi a ako vás všetci nazývajú; predbežne začneme tým, že sa pozrieme, čo všetko ste teda až dodnes objavili a našli, a až potom z tohto pokroku vašich domnelých vied dokážeme veľký duchovný úpadok vášho vlastného ducha.

Hľa, za prvé ste objavili malý počet nerozložiteľných "prvkov"; za druhé ste objavili pochody rozmnožovania v rastlinnej a zvieracej ríši; za tretie ste objavili niektoré zákony a o svetle, teple, elektrine a magnetizme; za štvrté ste našli nekonečnosť toho, čomu vravíte mikro a makrokozmos, roztriedili ste Moje diela, ako sa tieto ako hviezdy rôznych veľkostí javia vášmu oku; za piate ste vypočítali dráhy planét a komét vašej slnečnej sústavy, dokonca sa teraz snažíte (spektrálnymi) prístrojmi preskúmať substancie, z ktorých pozostávajú veľmi vzdialené svety; vytvorili ste teórie o slnku a zemi, vynašli hypotézy o tvorení svetov a snažíte sa, pokiaľ to dovoľujú prístroje, stále ešte ďalej odhaľovať tajomstvá, ktoré nie sú vnímateľné vašimi obyčajnými zmyslami.

Vo všetkých oblastiach, vo vzduchu, v zemi, vo vode, všade ste bádali, aby ste našli princíp tvorenia, všetko ste chemicky rozložili, pitevným nožom rozčlenili, do tried rozdelili, vo svojej domýšľavosti ste chceli aj človeka odvodzovať od opice a osobovať si moc, že by ste dokázali vylepšovať rasy, zušľachťovať, podobne ako zušľachťujete ovocné stromy; a toto všetko len preto, aby ste nemuseli nad sebou uznávať žiadneho Boha (alebo nejakú vyššiu Bytosť), ktorá by mohla vašej samoľúbosti zvolať "stoj", "až potiaľto a nie ďalej!"

A teraz sa pýtam: "Čo ste sa naučili zo všetkých týchto výskumov tak mnohých vedeckých odborov?" Nuž, Ja vám to poviem: veľmi málo; lebo sú ešte celkom iné "nerozložiteľné prvky", než aké vy poznáte, celkom iné "asimilačné zákony", než o akých vy viete; ono "prečo" v rozploďovaní bytostí a rastlín je vám celkom tajomstvom; čo je svetlo, čo jeho teplo, čo spôsobuje a prečo to spôsobuje, vibrácia najmenších atómov, zákony tiaže, príťažlivá sila, vlastnosti vám vzdialených svetových telies, ako sú slnko, planéty a kométy, ako aj ešte ďalej vzdialené veľké centrálne slncia a ich okolo nich obiehajúce menšie svetové telesá, tvorenie komét, hmloviny atď.; toto všetko zostane vášmu rozumu ešte dlho uzavreté a bude vám tak málo jasné, ako málo poznáte pôdu, po ktorej sami kráčate, pretože ste si o vnútri zeme vytvorili celkom zvrátené hypotézy.

Hľa, pri všetkých svojich výskumoch ste ešte nikdy nenašli hlavný zákon trvania, vznikania a zanikania (item života), ale len zákony vedľajšie, ktoré sa vašim zmyslom stávajú viditeľné a pociťovateľné ešte len ako následky hlavných zákonov.

Tento bod (ako kedysi starý mudrc sveta povedal svojmu ľudu: "Dajte mi jeden pevný bod mimo sveta a ja vyzdvihnem svet z pántov"), onen bod ste ešte nenašli a tiež ho nikdy nenájdete, lebo budete večne stvorenými, konečnými bytosťami; ale Tvorca a Sebatvorca, akými by ste síce chceli byť, nie je výsadou tvora, ale len Stvoriteľa!

Všetka vaša veda sa obmedzuje vždy len na jednotlivé fakty, vytrhnuté ako dôkazy jedného všeobecného prírodného zákona; ale tento vládnuci veľký Zákon, ktorý všetko poháňa ku vznikaniu, rozmnožovaniu a zanikaniu, chápe len ten, kto verí vo Mňa, kto uznáva, že tam kde sú zákony, musí byť aj zákonodarca!

Vy poznávate všetky súčasti rôznych vecí, kameňov, rastlín, zvierat, áno i človeka máte ich presnú analýzu (rozbor), dokážete látky, z ktorých sa skladajú, od seba rozlúčiť, ale nemôžete ich už nikdy učiniť tým, čím boli skôr, to nie je vo vašej moci a tiež nie v moci samotných rozlúčených prvkov; tieto elementárne látky sa miešajú, zmiešavajú, vstupujú do "chemickej zlúčeniny" opäť len podľa zákonov; ale nevznikne z nich žiaden kameň, žiadna rastlina, žiadne zviera, ani žiadna časť ľudského tela. - Tu, kde prestáva vaša chemická analýza, existuje iný zákon, nie zákon priťahovania a odpudzovania, ale zákon, ktorý k hanbe chémie používa iné zlučovania, musí vyvolávať iné asimilácie a iné rozklady, aby splnil svoj účel, a tento zákona sa nazýva jedným slovom: "život!" Tento zákon, ktorý sa prejavuje ako život, ktorý sa vysmieva chemickým, vami vynájdeným zákonom, a ktorý všetky veci a prvky celého vesmíru spracúva inak, že to dokážete chápať, tento zákon pod názvom "život" neuznáva vás ako pánov, ale poslúcha vyššiu, väčšiu vôľu, vyšší, väčší princíp tvorenia a tento princíp, vzdialený od asimilačných zákonov tak ďaleko, ako ste vy od najhlbšieho centrálneho slnka vo vesmíre, tento zákon, ktorý všetko tvorí, zdokonaľuje, nebol a večne nebude nikto iný, než len Ja a zase Ja! (to znamená Moja vôľa.) Nech sa páni učenci hocikoľko ježia proti tejto vete, predsa je pravdivá a nezvratná!

Len to, čo je bez života, je vo vašej moci, život nepoznáte, uniká vašim retortám (skúmavkám), vašim nožom; lebo ak rozkladáte, ak rozrezávate veci, vytrhli ste ich zo všeobecného spojenia so životom a už nie sú tým, čím boli živé.

Pomätenci! Vy skúmate mŕtvolu prejdenú do iných premien; ale v nej už viac niet života, unikol tam, kde ho nemôžete hľadať ani nájsť. Keby som chcel vysvetľovať všetky vaše falošné závery, musel by som dať napísať mnoho kníh, lebo kdekoľvek by som chcel začať, všade sú omyly nad omyly, falošné uzávery vybudované na hypotézach!

Vy úbohí ľudia popierate Boha, pretože vám nie je k službám, zatiaľ čo každým vdýchnutím koná vo vás tisíce divov!

Pozorujte svoje vlastné telo, čo vlastne dokážete z neho vymenovať? Len to najhrubšie, najhmotnejšie je vám viditeľné; ale ono jemné životné fluidum, ktoré buduje, udržuje telo, všetky zvonka prijaté látky rozkladá svojím vlastným spôsobom a tak ich k trvaniu tela premieňa na iné časti tela, ono tajomstvo života je a zostáva vám záhadou, ešte ani nehovoriac o duchovnej inteligencii vášho ja, jej rozsahu, jej schopnosti uskutočňovať s rýchlosťou väčšou než je elektrina, čo je tela a čo je ducha.

Hľa, telo, s ktorým sa na krátku dobu vláčite ako s pozemským sprievodcom na zemi, je vám záhadou, niečím nevysvetliteľným. Chemický rozklad krvi, nervové substancie, lymfatických (miazgových) štiav atď., všetko to vám iba ukazuje, že vo vašom, ako v každom inom tele, sú tie isté prvky, ale spracúvanie k vlastnej individualite, ako i ono "prečo" rastliny, zvieraťa alebo človeka, je životným princípom, je vecou vyššej potencie, pred ktorou stojíte všetci vospolok, ako, ako vravievate, "vôl pred novými vrátami". Toto tajomstvo života váš rozum nechápe, lebo s rozumom nechápete ani Mňa!

Rozum je vám daný preto, aby ste svetské veci spracovávali k svetským účelom a z toho ťažili, kde sa však začína život alebo onen najväčší princíp, tam sa končí tento vypočítavý činiteľ, tam sa začína niečo iné, čo má sídlo v duchovnom srdci duše alebo vášho činiteľa života, lebo ak naslúchate pozorne sebe, môžete ľahko postrehnúť, že nadšenie, povznesená nálada, blažené pocity, nie sú vecou rozumu, ale vecou mysle.

A čo je teda táto myseľ? Je ti duchovný život, ktorý je každej duchovnej bytosti jej duchovným činiteľom, ktorý ju vychováva a stále znova povzbudzuje k vyšším stupňom a u človeka sa stáva krásnym vedomím: "Som občanom dvoch svetov", duchovného a telesne-hmotného.

Toto vedomie ste si väčšinou sami odrezali, okradli ste sa o mnoho krásnych, vznešených hodín, v ktorých by sa vám príroda prejavovala v omnoho krásnejšom svetle, než keď chemickými prístrojmi rozkladáte plyny a jednoduché látky, alebo keď pitevným nožíkom trýznite živé alebo mŕtve zvieratá, pričom predsa len nenachádzate to, čo hľadáte, keďže samo zviera necháva vás, vedychtivých trýzniteľov, nemo odísť s neúspechom.

Život, ktorý činí vašu krv tým, čím je, to jest nositeľom živých látok pre ľudské telo, ktoré do seba prijíma nerozložiteľné prvky, ktoré dáva miznúť, alebo ich inak rozkladá pre potrebu tela, tento život nie je viazaný hrubými zákonmi, v ktoré veríte ako v jediné prírodné zákony, tento život je výlevom Mojej Božskosti, prúdi všetkým, oživuje všetko, núti všetko k premieňaniu, k udržovaniu, k zdokonaľovaniu. Tento božský výlev môžete, vy tvorovia, len tušiť, len práve zase v sídle života, v duchovnom srdci chápať.

Dokým ste nenašli toto ohnisko duchovného tepla, dokým sa domnievate, že ste našli onen činiteľ života v spaľovacom procese ovzdušia pri dýchaní atď., dovtedy len blúdite v tmách a pre samé stromy nevidíte les.

Oživujúce puto, ktoré obopína celý vesmír, ktoré neustále žije rozdelené v malých a veľkých častiach, v myriádách bytostí a duchov, toto oživujúce niečo je len Moje Ja, výhonok, emanácia zo Mňa.

Márne sa namáhate ho definovať; podľa vedeckých pojmov je a zostáva nevysvetliteľné, podľa zákonov citu ľahko pochopiteľné; môžete cítiť a tušiť, podobne ako cítite v samotnom živote: žijem, som! a môžete tušiť, že obdivuhodná stavba, ako je sám človek, uvoľnený od vodidla prírody, tiež nebol stvorený len preto, aby žil len po tento krátky čas telesným pozemským životom, ale že tu musí vládnuť väčší, vyšší cieľ, ku ktorému smeruje táto krásna iskra života a odkiaľ vyšla.

Dokým sa v prsiach človeka nevynárajú takéto myšlienky, dovtedy zostáva poznanie duchovna pozadu, v srdci zostáva temno a malé svetielko rozumu je ako nočné svetlo pri okne spiaceho oproti slnku vychádzajúcemu v úplnom lesku.

Tento veľký princíp života, ktorý ste vy, učenci, spoznali potiaľ, že totiž "na tejto zemi nemožno nič zničiť", tento veľký princíp, poňatý v Mojej osobe, je teda celkom jasne princípom zachovania, a ak chce niekto niečo udržať, vynakladá všetku starostlivosť, aby sa to nestratilo, to teda predpokladá náklonnosť, alebo inými slovami záľubu, alebo ešte kratšie, lásku k tomuto predmetu.

V celej tvorbe možno teda zo stvoreného ľahko spoznať, že keďže práve nič nemôže byť celkom zničené, musí byť láska hlavným činiteľom všetkého stvoreného, a pretože potom Ja som Tvorcom všetkého stvoreného, musím byť tiež Ja láska v najvyššom stupni, inak by som nemohol s takou veľkou tvrdošijnosťou chcieť udržiavať všetko, čo som stvoril!

Tento pud sebazáchovy má však ešte inú stránku, totiž, že pretože Ja som láska, musím mať aj so Svojimi výtvormi konečný účel, a s vami matematicky dôsledne zvážené, musí byť týmto konečným účelom dokonalosť!

Nuž, k tejto dokonalosti nemôžu byť všetky stvorené veci a bytosti rovnako uschopnené; preto menej nadané musia prebiehať rôznymi stupňami, premenami, dokým aj im vhodný organizmus uľahčí pokrok, preto je ono večné snaženie a zanikanie alebo premieňanie; tak sú vám teda tiež vysvetliteľné ničenia tam, kde by ste azda chceli kruto vyčítať Tvorcovi, pretože nepoznáte "zákon pokroku" a "zákon života"!

Ale z Môjho stanoviska je všetko len škrupinkou, len "nutnosťou", bez ktorej by sa rozpadla celá reťaz stvorených vecí. Keby ste vy, učenci, takto v sebe skúmali Moju tvorbu, Moje revolúcie a premeny, spoznávali by ste skrze ničenie predsa len zákon zachovávania, zákon lásky, ktorý, súc ďaleko povznesený nad ľudské pojmy, sleduje vyšší a väčší účel, než len zdanlivú pozemskú existenciu!

Tu vám vysvetľujem život, a to v deň, keď sa oslavuje Môj príchod na túto zem, preto, aby ste, keď raz tiesnení pozemským utrpením a ťažkosťami siahnete za týmito listami, mohli spoznať, že to bol jeden Boh, ktorý, podobne ako kedysi, keď prinášal zablúdeným ľuďom duchovno, tiež i vám tu zanechal niečo duchovného, večného, aby ste, ako kedysi Židia, uzdravení z vašej duchovnej slepoty, mohli spoznať Toho, Ktorý už dávno pred vami chcel zablúdené deti učiť Svojej nikdy nevysychajúcej láske, a teraz aj vás, ktorí rovnako zablúdení, ale teraz kajúcne chlieb žiadajúci, máte teraz prijať z ruky lásky to, čo vám bolo pri vašom stvorení vdýchnuté, zaiste teraz vo vás žije, vás vychováva a vedie ku prastudnici, z ktorej sa vyronilo, k láske, hoci by to bola čo i len iskra lásky, ktorú ste si doposiaľ nevšímali a ktorá následkom toho nie je prebudená s celou svojou silou!

Chyťte sa tejto ruky, ktorú Ja, Stvoriteľ, vám zablúdeným podávam s týmito slovami, je to ruka lásky a odpustenia, a aj keď ste Ma doposiaľ popierali, zneuznávali, tak teraz začnite vyšší, duchovný život a spomeňte si pritom, že to bol deň posvätenia, keď to bolo písané, a že tento deň sa má stať i vám dňom radosti a blaženosti, keď ste opustili svoje hmotné a ateistické (márnivé) tendencie a potom ste sa celkom zasvätili Mne, všeobjímajúcej láske, večne milujúcemu Otcovi!

Tak vám bude potom neskôr každý Boží štedrý večer pripomínať váš skorší spôsob myslenia a bude vás nabádať k ďalším bojom proti všetkým predsudkom, povedie vás ďalej a ďalej dopredu, dokým uznávajúc život v sebe a v celom svete sa ešte len budete učiť správne spoznávať a milovať Samotného Zakladateľa, Stvoriteľa a Udržiavateľa všetkého života.

Tak buď toto slovo dané Môjmu pisárovi, ktorý Ma prosil, aby som tento deň posvätil niečím dôležitým; toto slovo buď večným dôkazom, že Ja, aj keď často zneuznávaný a popieraný, predsa som a vždy budem jediným činiteľom života, láskou, ktorá všetko udržuje a všetko chce k Sebe (za účelom oblažovania) pritiahnuť. Amen!

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama