Božie slovo je VO VÁS

15. prosince 2015 v 21:02 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Božie slovo je VO VÁS - 15. decembra 2015

Ľudia vyhľadávajú SLOVO OD BOHA od iných ľudí a v Biblii, ale Slovo Boha je V NÁS. Biblia potvrdzuje, že Slovo Boha je V NÁS.

Čítame v Deuteronómiu 30,14: "slovo je veľmi blízko vás; je vo vašich ústach a vo vašom srdci, TAKŽE HO MÔŽETE POSLÚCHAŤ."

Vráťme sa späť k Deuteronómiu 30,11: "Pretože toto prikázanie, ktoré vám dnes kážem, nie je pre vás príliš náročné, ani nie je nedosiahnuteľné. 12 Nie je v nebi, že by ste mali hovoriť: 'Kto pre nás vystúpi hore do neba a dá nám ho vypočuť, aby sme ho mohli pozorovať?' 13 Ono nie je ani za morom, aby ste museli hovoriť: 'Kto pre nás prekročí cez more a dá nám ho vypočuť, aby sme ho mohli pozorovať?' 14 Ale slovo je veľmi blízko vám, vo vašich ústach a vo vašom srdci, ABY STE HO MOHLI POSLÚCHAŤ."

Božie slovo býva VSADENÉ do vnútra každého človeka. Nepotrebujeme ho chodiť hľadať niekam inam. Apoštol Pavol napísal v Rimanom 10,8: "Ale čo to znamená? že "SLOVO JE BLÍZKO VÁS, VO VAŠICH ÚSTACH A VO VAŠOM SRDCI" - to jest, slovo viery, ktoré kážeme, 9 takže ak vyznávate s vašimi ústami Ježiša ako Pána a veríte vo vašom srdci, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budete zachránení;"

Boh zasadil Jeho Slovo DO NÁS. My všetci POZNÁME správne od nesprávneho, ale máme to POSLÚCHAŤ. Nie je na nič dobré poznať pravdu, vediac čo je správne a nečiniť tak. Máme to poslúchať.

Apoštol Pavol ďalej píše v Rimanom 1:18: "Lebo hnev Boží sa zjavil z neba proti všetkej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí potláčajú pravdu v nespravodlivosti, 19 pretože to, čo je známe o Bohu, je evidentné v ich vnútri; lebo Boh im to učinil evidentné. 20 Pretože od stvorenia sveta Jeho neviditeľné vlastnosti, Jeho večná sila a božská povaha, je jasne viditeľná, súc chápaná skrze to, čo bolo vytvorené, takže sú bez ospravedlnenia. 21 Lebo dokonca hoci poznali Boha, neuctievali Ho ako Boha ani nevzdávali vďaky, ale stali sa márnivými vo svojich špekuláciách, a ich bláznivé srdce sa zatemnelo. 22 Vyznávajúc sa byť múdrymi, stali sa bláznami, 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za obraz vo forme porušiteľného človeka a vtákov a štvornohých zvierat a plaziacich sa tvorov."

Všetci poznáme pravdu, ale ľudia si stvorili pre seba boha z Ježiša Krista podľa ich vlastnej záľuby. Interpretujú si písma podľa svojej vlastnej záľuby. NENASLÚCHAJÚ implantovanému Slovu Boha, ktoré On vložil do nášho vnútra.

Nikto nebude mať žiadne ospravedlnenie, keď budeme stáť pred Bohom. Všetci poznáme správne od nesprávneho. Apoštol Pavol ďalej píše v Rimanom 2,14: "Lebo keď pohania, ktorí nemajú Zákon, inštinktívne činia veci Zákona, títo, nemajúc Zákon, sú sami sebe zákonom, 15 v tom že UKAZUJÚ DIELO ZÁKONA NAPÍSANÉ V ICH SRDCIACH, ich svedomie nesie svedectvo a ich myšlienky ich buď obviňujú alebo obraňujú, 16 v deň keď, podľa môjho evanjelia, bude Boh súdiť tajomstvá ľudí skrze Ježiša Krista."

Čo to bolo za evanjelium, ktoré Pavol kázal? Bola to PRAVDA, tá ktorá je už napísaná v našich srdciach a ktorú Ježiš Kristus prišiel potvrdiť. On povedal, že máme NIKDY VIAC NEHREŠIŤ. Máme sa odvrátiť od skazenosti a ČINIŤ, čo poznáme vnútri, že je správne pred Bohom, inak budeme súdení naším svedomím, ZÁKONOM Boha napísaným v našich srdciach. Nebudeme mať žiadne ospravedlnenie.

Prorok Jeremiáš napísal v Jeremiášovi 31,33: "Ale toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraela po tých dňoch", uvádza PÁN, "vložím Svoj zákon do nich a zapíšem ho na ich srdce; budem ich Bohom, a oni budú Mojimi ľuďmi. 34 Nebudú už viac učiť - každý muž svojho suseda, a každý muž svojho brata - hovoriac: 'Poznám PÁNA', lebo oni všetci Ma budú poznať, od najmenšieho z nich po najväčšieho z nich," vyhlasuje PÁN, "pretože Ja odpustím ich neprávosť, a už si viac nespomeniem na ich hriech."

Ak NASLÚCHAME Božiemu Zákonu, Božiemu Slovu napísanému v našich srdciach a kajáme sa zo zla, Boh nám odpustí, ale ak Ho neposlúchame, tak zahynieme.

Božie slovo nie je napísané v knihe, ono nie je na druhej strane mora, ako to čítame v Biblii, ono je napísané v našich srdciach a my máme NASLÚCHAŤ a vtedy bude naša duša žiť. Máme POSLÚCHAŤ to, čo Boh hovorí vnútri nás; žiť svätosťou životy spravodlivosti, odvracať sa od skazenosti a budeme JASNE POČUŤ SLOVO BOHA usmerňovať nás, pretože Boh je s nami, Ježiš Kristus Emmanuel je S nami, V nás, keby sme len NASLÚCHALI a POSLÚCHALI.

Dokážete počuť Božie Slovo hovoriace vo vás? Kajajte sa z hriechu a naslúchajte a budete počuť hlas Ježiša Krista hovoriaci VO vás a usmerňujúci vás do spravodlivosti.

Nech vás Ježiš žehná.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama