POTREBUJETE Ducha Svätého

29. ledna 2016 v 19:55 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
POTREBUJETE Ducha Svätého - 29. január 2016

Je absolútne podstatné pre veriaceho mať Kristovho Ducha Svätého prebývajúceho v sebe. Ježiš Kristus, náš Majster, bol ukrižovaný a zomrel, ale po troch dňoch Ho Duch Svätý vzkriesil z mŕtvych. Apoštol Pavol píše, že ak ten istý DUCH, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, prebýva vo vás, potom onen DUCH, Duch Svätý, občerství aj vaše smrteľné telo, aj vás vzkriesi z mŕtvych. Preto je životne dôležité, aby sme mali Kristovho Ducha Svätého prebývajúceho v nás.

Ježiš Kristus DÁVA Ducha Svätého do tých, ktorí Ho POSLÚCHAJÚ. On prisľúbil Ducha Svätého, ktorý nás bude učiť a bude nás viesť do všetkej pravdy. Duch Svätý je Duch Kristov, Kristus s nami, Kristus V NÁS, vedúci nás, oblažujúci nás, povzbudzujúci nás a vedúci nás do života, ktorý je potešiteľný Jemu, do prinášania ovocia, do činenia Božej vôle a ak On prebýva v nás a zostáva s nami až do úplného konca, potom aj nás vzkriesi z mŕtvych.

Duch Svätý bol prisľúbený každému, kto verí v Ježiša Krista a Duch Svätý bol daný už v deň Letníc. Požiadavka pre prijatie Ducha Svätého je to, že POSLÚCHAME Ježiša Krista, že sa Mu PODRIAĎUJEME, KAJÁME SA a sme POKRSTENÍ VO VODE a HĽADÁME Ho s celým naším srdcom. Hľadajte ono naplnenie s Duchom Svätým, Kristom prebývajúcim v nás a On nás bude krstiť v Duchu Svätom, ako to činil už prvým veriacim v deň Letníc a neskôr. Oni rozprávali v iných jazykoch. On dal zázračné jazyky, pomocou ktorých môžu hovoriť Božie mystériá a Duch Boží sa môže modliť skrze nich a v nich. Tiež že Duch ich bude viesť a dávať im silu, aby boli svedkami, aby vytrvávali a činili Božiu vôľu, aby zostávali s Ním a V Ňom až do úplného konca.

Je to vôľa Ježiša Krista, umožniť Jeho Duchu prebývať v nás. Je to Emmanuel, Kristus v nás. Ak nemáme Ducha Kristovho, Ducha Svätého, vtedy sme duchovne mŕtvi. Máme byť znovuzrodení z vody, skrze krst a z Ducha Božieho, skrze krst Duchom Svätým. Potom máme NASLEDOVAŤ usmernenia Ducha Svätého. Duch Svätý musí PREBÝVAŤ v nás, zostávať v nás. Musíme sa REZERVOVAŤ ako chrám Duch Svätého pre Neho, aby prebýval v nás a máme ísť za Ježišom Kristom každý deň, hľadať Jeho usmernenia, nasledovať usmernenia Ducha Svätého a vytrvávať s Ním až do úplného konca, inak nebudeme mať v sebe život.

Potrebujeme ŽIVOT DÁVAJÚCEHO Ducha Svätého Kristovho. Nemôžeme chodiť bez Neho.

Nech vás Ježiš žehná.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama