Ako láskyplne sa nebeský Otec stará o Svoje deti

1. června 2016 v 9:30 | Ježiš |  VMLaESvzOJ
Prorok Mohamed v záhrobí

(Z knihy "Vedenie Martina Luthera a Emanuela Swedenborga v záhrobí Otcom Ježišom")

Tieto udalosti v záhrobí sú malým výňatkom z videného a počutého Franzom Schumim.

Obsah:

73. Ako láskyplne sa nebeský Otec stará o Svoje deti
74. Mohamed prestúpil v roku 1653 ku kresťanstvu
75. Opakovaný zázrak rozmnoženia pokrmov a nápojov
76. Swedenborg spoznáva v bratovi Láskovi Otca Ježiša

***

73. Ako láskyplne sa nebeský Otec stará o Svoje deti

(Nové prekvapenie ako následok účinnej lásky k blížnemu. Ako láskyplne sa Otec stará o Svoje deti. Chvála Otcovi. Nové hľadanie chudobných, potrebujúcich pomoc. Príchod do mohamedánskej obce a nepriateľský prejav zmýšľania proti kresťanom. Otázka, prečo sa Mohamedove zasľúbenia nesplnili. Dôkaz, že kresťanská viera je tá pravá. Pochybnosti mohamedánov.)

Po skončenom vyučovaní vydala sa celá spoločnosť na cestu a vrátili sa do svojej krajiny, z ktorej vyšli. Keď tam prišli, našli krajina celkom zmenenú a opäť omnoho krajšie zariadenú než po prvý krát. Teraz nastalo jasanie a všetci bežali, aby uvideli novoty, ktoré sa prejavovali neobyčajne pekne a pôvabne v obytných domoch, ako i v záhradách a sadoch.

Noví bratia nemali tú milosť, že mohli spoluvidieť nové stavy, ich duchovný stav nebol k tomu ešte zrelý, ale kde sa jeden raduje, nemá byť druhý smutný a odstrčený, a tak vystúpil brat "Láska" a vravel: "Ja vidím, že je tu omnoho viac nových príbytkov, záhrad a sadov než ich bolo pri odcestovaní a tak si myslím, že ich dal zriadiť nebeský Otec pre nových bratov a priateľov, preto im ich ponecháme a tak sa spoločne potešíme s naším šťastím."

S týmto návrhom všetci súhlasili a tak noví priatelia išli, aby sa nasťahovali do nových domov. Ako sa však potešili, keď vstúpili, lebo tu bolo pre každého obyvateľa nielen všetko potrebné, ale boli pre nich pripravené aj nové a také krásne obleky, aké mala spoločnosť. Ihneď si ich obliekli a vyšli von k priateľom zo spoločnosti a ukázali im nový oblek, čo spôsobilo všetkým veľkú radosť, že medzi nimi už niet rozdielu.

Opäť vstúpil medzi nich brat Láska a vravel: "Buď vzdaná všetka naša vďaka, všetka česť a všetka láska dobrému nebeskému Otcovi, že nás tak dobrotivo zaopatril a vybavil so všetkým; chcejme preto slúžiť len Jemu a konať dobro Jeho deťom, keďže On, ako to vy všetci máte očividne pred očami, má najväčšiu radosť z toho, keď Jeho deti Ho milujú a z tejto lásky milujú svojich bratov a sestry a preukazujú im dobrodenia."

Zo všetkých strán bolo počuť potvrdzujúce a súhlasné hlasy, a tak sa celá spoločnosť značne zväčšila týmto dobrým rybolovom, lebo počet nových priateľov činil mnoho tisíc hláv, ktoré sa touto odmenou dobrej vôle boli stali celým srdcom a hlavou pre nový poriadok života.

Teraz bolo rozhodnuté nezostať ďalej nečinnými, ale podniknúť ihneď novú cestu, aby sa mohlo opäť konať dobro tam, kde sa zdržiavajú ľudia, ktorí potrebujú podporu. Tak sa už po niekoľkých dňoch vydala celá spoločnosť starých i nových bratov, ktorí teraz tvorili len jednu spoločnosť, na cestu a vyšla na nové hľadanie, kde sa zdržiavajú takí ľudia, ktorým sa môže duchovne a hmotne prispieť.

Zanedlho prišli do veľkej obce, ktorá bolo plne obývaná nanajvýš chudobnými obyvateľmi, ktorí ihneď oslovili nových príchodzích a naliehavo ich prosili o trochu potravín a šaty. Brat Láska ich však zastavil, aby trochu počkali, lebo je treba pohovoriť o iných veciach, skôr než by mohli dostať to, čo si prajú. "Predovšetkým nám povedzte, ako je to s vašou vierou?" Oni odpovedali: "S našou vierou je to celkom dobré, sme mohamedáni a trikrát denne sa modlíme k Alláhovi, a to je dobré a správne, ako nás tomu učil náš prorok Mohamed."

Potom povedal brat "Láska": "No, a čo poviete, ak vám oznámim, že my sme kresťania?" "Čo, vy ste kresťania? Neveriaci džauri! No, krásna banda, mali by sme vás hneď poriadne rozsekať, to by bola najkrajšia príležitosť, aby sme sa na vás pomstili. Vy psi, ktorí nechcete prijať jedinú pravú vieru a dokonca ste voči nám nepriazniví. Povedzte nám, odkiaľ prichádzate a čo hľadáte tu v našej obci, kde sú správni v Boha veriaci? Vy nám neuniknete so zdravou kožou."

Tu začal hovoril brat Láska a vravel: "Milí priatelia! My sme dobrí ľudia a prišli sme, aby sme vám činili dobro, a nie aby sme sa s vami bili do krvi. Okrem toho vedzte, že sme v duchovnej ríši, kde nasleduje odmena za utrpenia sveta, ak sme žili v zmysle božských prikázaní. Nuž, milí priatelia, ak je vaša viera pravá, povedzte mi, prečo sa nespĺňajú zasľúbenia vášho proroka!?"

Tu sa pravoverní mohamedáni zarazili a nedokázali dať odpoveď. Využijúc túto príležitosť, opýtal sa brat Láska ďalej: "Vy ste mohamedáni, vravíte nám, že my kresťania sme bezverci a psi - ale pozrite sa na nás, ako krásne sme ošatení, aké plné sú naše telá a akí škaredí ste vy, a táto prednosť na našej strane je viditeľná prednosť našej viery, že je pravá a vaša nesprávna. Lebo tu hovoria dôkazy a tam, kde prekrúcania pravdy sa ukazuje ako lož, tam môžu slová mlčať. Dobre sa pozrite na nás a na seba a dôkaz vám bude rozhodujúcim."

Na tieto slová nemohli mohamedáni nič odpovedať, preto ďalej vraveli: "Ako nám môžete dokázať, že vaša viera je skutočne tá pravá a naša nepravá, keďže sme doposiaľ stále počúvali, že naša viera je tá jediná pravá, a že všetky ostatné náboženstvá možno však považovať za kacírstvo. Je síce pravda, že ste veľmi pekní podľa šiat a tela, ale to nám nie je rozhodujúce, aj na zemi sú krásne ošatení a dobre vykŕmení ľudia a predsa sú zlí a neveriaci, preto v tom nemôže byť dôkaz."

 


Komentáře

1 ClementHip ClementHip | E-mail | Web | 17. prosince 2018 v 0:12 | Reagovat

Porn photo of my ex here => https://vk.cc/8OGwS5

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama